Ważne kwestie osiedla – pismo do Wójta

W nawiązaniu do tematów poruszanych i zgłaszanych w tym roku najczęściej przez mieszkańców na Zebraniach jak i bezpośrednio oraz prowadzonych na różnych forach dyskusjach o kwestiach dotyczących funkcjonowania osiedla, Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla przedłożył pismo do Wójta z prośbą o zajęcie stanowiska przedmiotowych sprawach.  SKMBT_C36423112914570