MPZP rejonu Złotnik – dyskusje publiczne

Przypominamy o dyskusjach publicznych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostaną przeprowadzone stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams).
Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusje.
▶ MPZP – Złotniki – rejon ulicy Wrzosowej
Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Wrzosowej odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 16:00.
• Identyfikator spotkania: 336 087 844 511
• Kod dostępu: xrjjt7
• Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego – https://bip.suchylas.pl/…/obwieszczenie-wojta-gminy…/
▶MPZP – Złotniki – rejon ulicy Prostej
Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Prostej odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 17:15.
• Identyfikator spotkania: 328 897 097 706
• Kod dostępu: C4UCUi
• Link do zakładki z pełną treścią obwieszczenia i projektem planu miejscowego – https://bip.suchylas.pl/…/obwieszczenie-wojta-gminy…/
Przy logowaniu się do platformy Microsoft Teams prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

WAŻNA INFORMACJA❗️

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Nagranie będzie przechowywane do czasu sporządzenia protokołu z dyskusji jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma Microsoft Teams).