Fotopułapka do dyspozycji mieszkańców

Jedno z tegorocznych zadań lokalnych (ZL '2023) dotyczyło zakupu tzw. fotopułapki do wspólnej dyspozycji sołectwa Złotniki Wieś i naszego osiedla. Pisaliśmy o tym wielokrotnie ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/zakup-fotopulapki-z-zl2023/). Zakup tego urządzenia był podyktowany chęcia społeczników z obu naszych jednostek samorządowych by uzyskać skuteczny oręż w walce z bałaganiarzami, autorami nielegalnych składowisk śmieci czy wręcz chuligańskimi wybrykami.  Po wielu dyskusjach i wyjaśnieniach natury techniczno-organizacyjnych ostatecznie w III kwartale br. urząd zakupił to urządzenie do dyspozycji naszych samorządów. Urządzenie pozostaje w technicznej dyspozycji Straży Gminnej, która właśnie opublikowała oficjalny komunikat.

Przychylamy się do tego apelu SG i w przypadku zaobserwowania miejsc, w których zdażają się przytoczone powyżej przypadki chuligańskie lub zaśmiecania terenu publicznego, aby zgłaszać potrzebę zainstalowania ukrytej kamery bezpośrednio do SG lub na ręce zarządu osiedla. Nasz lokalny samorząd także będzie stosował konsekwentnie tę możliwość by w naszym otoczeniu publicznym zrobiło się czyściej a i bezpieczniej (okoliczny lasek, pobocza ul. Złotnickiej, rejon placu zabaw, polana, boisko) – generalnie wszędzie tam gdzie istniejące kamery monitoringu gminnego nie docierają swoim okiem. Mamy nadzieję, że konsekwencją stosowania tej metody będzie ograniczenie ilości chuligańskich wybryków i wyłapanie sprawców wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych.

zarząd osiedla grzybowego

 

Informujemy iż na wyposażeniu SG są 3 fotopulapki

-1 zakupiona z zadania lokalnego jednostka Suchy Las Wschód wykorzystywana na w/w terenie.

– 2 zakupiona z zadania lokalnego Złotniki oś Grzybowe – Złotniki Wieś wykorzystywana na w/w terenie.

-3 kamera wykorzystywana na terenie całej Gminy Suchy Las

Są to kamery Gminne więc każdy mieszkaniec może wskazywać miejsce zagrożone czy niebezpieczne celem objęcia czasowym monitoringiem.

Zgłoszenia prosimy zgłaszać Tel.606-310-419