Jubileusze 50 lecia pożycia małżeń.

Informacja dla mieszkańców gminy, którzy w 2024 roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu

Pary małżeńskie obchodzące w 2024 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego (Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13) w terminie do końca lutego 2024 roku.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego Jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobiście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

W celu zgłoszenia zgody zapraszam do USC Suchy Las po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji wizyty pod nr tel. 61 8926 277.

Marlena Kuziemska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego