Konsultacje w sprawie Placu Grzybowego – 15.12. br.

W tej kadencji działalności naszego osiedlowego samorządu, jednym z intrygujących tematów stała się kwestia możliwości modernizacji i przebudowy Placu Grzybowego. Pisaliśmy o tym (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/plac-grzybowy-propozycja-zmian/) powołując decyzją Zebrania Mieszkańców z 12.09 ubr. naszą komisję przy zarządzie osiedla (uchwała nr 25/2022 – https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/sprawozdanie-z-zebrania-mieszkancow-z-dn-12-09-br/).

Komisja z przewodniczącym Pawłem Młodkowskim przygotowała wstępną propozycje planu działania dot. także placu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/pismo-komisji-ds-zadrzewienia-osiedla-i-przebudowy-placu-grzybowego-do-wojta/). Wspólnym staraniem społeczników z zarządu, komisji a także osiedlowych radnych udało się wprowadzić do budżetu gminnego na rok 2023 pozycje dot. wykonania koncepcji przebudowy naszego centrum osiedla (zadanie budżetowe RKB -000-2023-0009). Zadanie to realizowane było przez referat komunalny UG a jego celem jest wytypowanie dalszych kierunków działań projektowych w dwóch podstawowych aspektach – tzw. odbetonowania nawierzchni placu i wprowadzeniu większej ilości powierzchni biologicznie czynnych a także poprawienie układu komunikacyjnego w postaci dopasowania nienormatywnych wielkości stanowisk postojowych.

Wiosną br. udało się w ramach naszego Zadania Lokalnego przy wsparciu ZGK, wykonać rozbiórkę części nawierzchni po południowej stronie placu w obrębie istniejących drzew i wytworzyć pierwszy skwer zielony. W tym obszarze udało się posiać trawę, która jest zasilana opadami deszczu ze spadków okalającego terenu.

W dniu 15 grudnia o godz. 16.00 (piątek) zapraszamy do naszej świetlicy na spotkanie prezentacyjne i konsultacyjne koncepcji przebudowy placu grzybowego, który zademonstruje projektantka wraz z p-lami referatu komunalnego Urzędu Gminy.

w imieniu zarządu i komisji ds. przebudowy placu

Jarosław Dudkiewicz, Paweł Młodkowski