MPZP rejonu Biedruska, Golęczewa / Złotkowa i Suchego Lasu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Biedrusko – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej  – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1759/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-ulic-poznanskiej-i-ogrodowej/

  1. MPZP Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1760/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-goleczewo-i-zlotkowo-teren-aktywizacji-gospodarczej/

  1. MPZP Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1761/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-rejon-ulic-polnej-mokrej-chmielnej-i-suchej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 20 grudnia 2023 r.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (…) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych. 

Pozdrawiam,  Paweł Zieliński

podinspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: pawel.zielinski@suchylas.pl