Poświąteczny odbiór choinek

Uwaga mieszkańcy Osiedla Grzybowego oraz Jelonka

– POŚWIĄTECZNY ODBIÓR CHOINEK

Urząd Gminy Suchy Las i ZGK informuje, iż
– u zbiegu ulic Nektarowej i Muchomorowej (polana pod lasem)
– od godz. 15.00 dnia 5 stycznia 2024r. (pt.) – do godz. 7.00 dnia 8 stycznia 2024r. (pon.),
– od godz. 15.00 dnia 2 lutego 2024r. (pt.) do godz. 7.00 dnia 5 lutego 2024r. (pon.),
– dodatkowo z inicjatywy naszego zarządu, u zbiegu ulic Sosnowa i Jaskółcza (pusta działka)
– od godz. 15.00 dnia 12 stycznia 2024r. (pt.) do godz. 7.00 dnia 15 stycznia 2024r. (pon.)
zlokalizowane zostaną kontenery, w których będzie dodatkowa możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek).  UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!!!
Ponadto przypominamy o możliwości dostarczenia przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczewskiej 22a w Chludowie, gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie do końca lutego 2024 roku. PSZOK czynny jest w następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 17.00; od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00.
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las przygotował również możliwość płatnego odbioru choinek od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w Kasie ZGK przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie lub mailowo: biuro@ zgksuchylas.eu) oraz po wniesieniu opłaty
(nr konta bankowego: 80-9043-1054- 2054-0038-2308-0001). Koszt odbioru to 30,00 zł/brutto/szt.
UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!!!
Odbiór odbywać się będzie w dniach: 08, 15, 22 i 29 stycznia oraz 5 lutego 2024 r.
Uwaga! Na zleceniu należy wpisać wybrany termin, w którym usługa ma zostać zrealizowana. W dniu zbiórki choinki muszą być wystawione przed posesją do godz. 7.00 (choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.).
Uprzejmie prosimy aby w tych wyznaczonych terminach do kontenera wrzucać jedynie poświąteczne drzewka z naszych domów.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd osiedla grzybowego