Wierzba przy Placu Grzybowym / Opieńkowej

W nawiązaniu do informacji o planowanej wycince wierzby przy placu grzybowym (https://www.facebook.com/groups/662486184524923/permalink/1533501070756759/) uzyskaliśmy wyjaśnienia z Urzędu Gminy:

Dzień dobry panie Przewodniczący.

Przesyłałam krótkie podsumowanie działania gminy w sprawie drzewa (wierzby kruchej) na Placu Grzybowym.

Gmina Suchy Las dnia 28.06.2023 r. składa wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzewa.

W dniu 9.08.2023 r. odbyły się oględziny z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego.

18.08.2023 r. Starostwo Powiatowe wysłało projekt decyzji do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej RDOŚ)

RDOŚ uzgodnił projekt decyzji i w dniu 29.09.2023 r. Starostwo Powiatowe wydało rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie – zezwolenie na usunięcie drzewa.

W samej decyzji możemy przeczytać:

„Celem rozpatrzenia wniosku, w dniu 9.08.2023 r. przeprowadzono oględziny z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Poznaniu, podczas których stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewo rośnie w pasie drogowym drogi publicznej w miejscowości Złotniki.

W obrębie szyi korzeniowej wierzby kruchej, zauważalne są spękania i wyniesienia gleby, mogące świadczyć o powstałych uszkodzeniach wewnątrz systemu korzeniowego. Każde uszkodzenie korzeni jest zagrożeniem dla kondycji drzewa, mogące prowadzić do zaburzenia jego statyki i w następstwie do niekontrolowanego oraz niebezpiecznego wywrotu. Ponadto, siła z jaką drzewa przyrasta jest przyczyną powstania zniszczeń w postaci wyniesień brukowanego obrzeża krawężnika drogowego. W obecnej lokalizacji drzewo to nie rokuje szans na dalszy prawidłowy wzrost i rozwój. Wobec powyższego, z uwagi na lokalizację, usunięcie drzewa w celu wyeliminowania istniejącego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego w ocenie Organu należy uznać za zasadne”.

Ponadto organ w zamian za usunięcie drzewa, nałożył na wnioskodawcę (gminę Suchy Las) obowiązek posadzenia 2 szt. drzew liściastych na działce o numerze ewidencyjnym 326/4 w Złotnikach.

Dodatkowo z własnej inicjatywny, by upewnić się co do decyzji Starostwa, gmina Suchy Las w listopadzie br. zleciła opracowanie karty oceny drzewa, która potwierdziła argumentację przedstawioną w decyzji. Zgodnie z powyższym, informujemy, iż jeszcze do końca roku 2023 drzewo zostanie z Placu Grzybowego usunięte.

Pozdrawiam,

Damian Torba

Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Suchy Las