Zmiany linii autobusowej na osiedlu?

Zmiany w przebiegu linii autobusowej na osiedlu?
Toczą się czasochłonne prace nad niełatwym budżetem Gminy na kolejny rok; zarząd osiedla jak i wielu społeczników na osiedlu zostało zaskoczonych pozycją budżetową, która pojawiła się w projekcie dokumentu budżetu gminnego na 2024 rok a która dotyczy jakiś planowanych prac dostosowawczych ul. Sosnowej i Kukułczej dla wprowadzenia zmian w przebiegu linii autobusowej nr 901; taka propozycja nie pojawiła się w ramach uchwały nr 30/2023 Zebrania Mieszkańców z 12.09 br., która to obejmowała ogólnie przedyskutowane wnioski (ogółu mieszkańców osiedla) do budżetu centralnego, zdecydowanie jesteśmy przeciwni wprowadzaniu kolejnych zmian tego typu bez realnych konsultacji z mieszkańcami; chcielibyśmy – zgodnie z zasadami pełnej transparentności działań i konsultacji z mieszkańcami najważniejszych kwestii, które ich bezpośrednio dotyczą – by takie potencjalne zmiany w tak ważnych kwestiach uzyskiwały społeczny konsensus; apelujemy do władz gminy by kolejne potencjalne zmiany nie były realizowane w podobny sposób jak pierwotne wprowadzenie linii autobusowej na osiedlu tj. bez ówczesnych konsultacji społecznych z naszymi mieszkańcami;
Ze strony zarządu osiedla oczekujemy raczej dalszych obiecywanych korekt w funkcjonowaniu tej linii, która ma zmniejszyć uciążliwości z tym związane dla naszych mieszkańców (zmiana taboru na mniej emisyjny, zmniejszenie wielkości autobusów, dopasowanie ilości kursów i likwidacja tzw. „pustych przebiegów” szczególnie w okresach wieczornych i porannych oraz świątecznych, przygotowanie nawierzchni z podbudowami pod ciężki tabor itp.).
Być może warto się pochylić nad dalszymi korektami w funkcjonowaniu tej linii na osiedlu, ale dopiero po szerokich konsultacjach z mieszkańcami. Będziemy zabiegać o wprowadzenie realnych konsultacji społecznych w tej sprawie podobnie jak poruszona kwestia budowy ścieżki rowerowej lub kierunku dalszych działań w kwestii przebudowy placu grzybowego. Uważamy, że trzeba tworzyć jak najszersze możliwe forum do uzgodnień tak ważnych spraw dotyczących naszej społeczności. Tego typu decyzje winny mieć jak najszerszą legitymacje do wprowadzania tak ważnych zmian na osiedlu.

zarząd osiedla