CIEPŁE MIESZKANIE – dofinansowanie

Wypełnij ankietę i otrzymaj dofinansowanie z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który jest skierowany do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą określić zapotrzebowanie w Gminie Suchy Las na program „Ciepłe Mieszkanie”.

ANKIETĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 22.01.2024 r.

Sposób złożenia ankiety:

 • Forma pisemna:
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.
 • Droga elektroniczna:
  • na adres e-mail: ug@suchylas.pl;
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /k4nd546jr2/SkrytkaESP.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CIEPŁE MIESZKANIE”

DLA KOGO?

Osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie;

Wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie gminy Suchy Las oraz spełniającej warunki określone w Programie.

NA CO?

Przedsięwzięciem dla osób fizycznych jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Przedsięwzięciem dla wspólnoty mieszkaniowej jest:

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
 1. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

ILE?

Intensywność dofinansowania dla osób fizycznych uzależniona jest dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

Intensywność dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych ustalona została na poziomie:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (dla przedsięwzięć obejmujących wymianę źródła/źródeł ciepła),
 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł (dla przedsięwzięć nie obejmujących wymiany źródła/źródeł ciepła).

Więcej informacji o programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” znajdą Państwo na stronach:

WFOŚiGW

Czyste Powietrze

ANKIETY