Koniec kadencji zarządu 2019-2024 i nowe wybory

W związku z mijającą kadencją lokalnych samorządów (na grzybowym to 15.04 br.) na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie podjęta uchwała o zebraniach wyborczych w sołectwach i osiedlach naszej gminy – pkt. 12 porządku obrad.

Zgodnie ze statutem osiedla zebranie wyborcze przygotowuje i prowadzi Wójt w porozumieniu z ustępującym zarządem osiedla (par. 23).

Po określeniu terminu osiedlowych wyborów (prawdopod. II połowa marca); jako przewodniczący ustępującego zarządu przygotuję podsumowanie kadencji 2019-2024 i zaprezentujemy je na 2 tygodnie przed wyborami, które odbywają się w formie bezpośredniego zebrania mieszkańców (w osiedlowej świetlicy).

Zachęcamy także do czynnego włączenia się w aktywności integracyjno – społeczne na osiedlu, czego wyrazem jest także kandydowanie do gremium lokalnego samorządu zgodnie ze statutem Osiedla Grzybowego https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/statut-osiedla/

Jarosław Dudkiewicz
Zarząd Osiedla, Przewodniczący,
radny Gminy Suchy Las
klub Gmina Obywatelska Suchy Las