Pierwsza sesja RG w 2024 roku

Pierwsza sesja Rady Gminy w 2024 roku odbyła się 25.01 tuż po przekazaniu informacji Premiera rządu o ogłoszeniu terminu wyborów samorządowych na 7 kwietnia br. (II tura w dniu 21.04). Wiadomo, że obecna kadencja Rady została wydłużona decyzją Sejmu o pół roku do 30.04.2024r.

Sam porządek obrad został zmieniony o wycofanie przez wnioskodawcę projektu uchwały w spr. zw. z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji. Był za to punkt który wywołał sporą debatę i kontrowersję a związany był z inwestycją budowy ścieżki rowerowej w ul. Poziomkowej. Wszyscy dyskutanci popierają oczywiście pomysł realizacji tej inwestycji, bo przede wszystkim ma ona służyć połączeniu sieci ścieżek ( Szkółkarska, Muchomorowa, Stefańskiego, Obornicka itd.) i zapewnieniu bezpiecznego dojazdu do obu szkół podstawowych w SL. Dyskusyjne okazało się wystąpienie Wójta do Rady Gminy o kolejne znaczne dofinansowanie tej około 1000 metrowej realizacji o prawie 3 mln. złotych przy zadekretowaniu w dopiero co przyjętym tegorocznym budżecie sumy 5 mln. zł na to przedsięwzięcie. Radnym wydaje się, że to niefrasobliwe żonglowanie tak znacznymi społecznymi kwotami jest niestety najtrafniejszym dowodem słabej kondycji referatu Budownictwa i Inwestycji UG, który praktycznie od jesieni przestał w pełni funkcjonować – wielokrotnie te mankamenty były ukazywane na komisjach budżetowej, rewizyjnej czy porządku publicznego. Ostatecznie radni w proporcji 8:6 głosów nie poparli wniosku Wójta w tym punkcie nowelizacji uchwały budżetowej. W informacjach Wójta usłyszeliśmy jeszcze o tym, że funkcje szefa referatu BI objął właśnie p. inż. Tomasz Mikołajczak.

Inne pozycje porządku obrad nie wywołały już takiej dyskusji. Ciekawym wątkiem było przyjęcie uchwały RG w sprawie przeprowadzenia wyborów do lokalnych samorządów, gdyż dość niefortunnie aż w 9 jednostkach (także na naszym osiedlu) wiosną mijają terminy 5-letnich kadencji – w naszym przypadku to 15 kwietnia. Sekretarz Gminy p. Marcin Kołodziejczak zadeklarował w imieniu Wójta (prerogatywa władzy gminnej) i w konsultacji z dotychczasowymi składami sołectw i zarządów, chęć przeprowadzenia wyborów przed wyborami samorządowymi jedynie w dwóch jednostkach a w pozostałych po dniu 21 kwietnia (maks. do 15 maja). Ciekawostką formalną jest fakt, że nowa Rada Gminy musi się zebrać na pierwszym posiedzeniu do 7 maja, co przy fakcie jeszcze terminu okresu wielkanocnego (przełom marca i kwietnia) oraz planowanych na przełomie maja i czerwca wyborów do europarlamentu, powoduje, że kalendarz wyborczy staje się dość karkołomny. W każdym razie uchwała o przeprowadzeniu wyborów do najniższego szczebla samorządowego została podjęta i obecnie oczekujemy konsultacji Wójta z poszczególnymi jednostkami.

Pani Wójt Ilona Ciok poinformowała także o opublikowaniu ankiety dot. potencjalnych zmian w komunikacji publicznej (https://www.facebook.com/100064637326044/posts/751778763653361/), o powstaniu zakładki na stronach gminnych dot. pomników przyrody w całej gminie, o akcji wymiany pozaklasowych pieców i nałożeniu mandatów po 29 kontrolach.

Na pytanie niżej podpisanego p. Wójt odpowiedziała, że prace wokół modernizacji tzw. modułu rdzeniowego przy ul. Muchomorowa / Sowia zostały zakończone i wiosną należy się spodziewać nowych możliwości sieci światłowodowej GCI w rejonie północnym Suchego Lasu, południa Osiedla Grzybowego i Jelonka (rejon po obu stronach ul. Nektarowej).

Długo rozgorzała dyskusja nad problemem odśnieżania i utrzymywania zieleni w rejonach dróg powiatowych (obecny był radny powiatowy Jerzy Świerkowski). Temat wydaje się nierozwiązywalny, przy niedostatecznym podejściu władz ZDP do problemu, co z dezaprobatą podkreślało wielu radnych i obecnych samorządowców na sali.

Radna Iwona Koźlicka zaapelowała jeszcze o wykonanie w formie „tymczasowego” rozwiązania wymalowania pasa rowerowego w ulicy Ptasi Zaułek, który poprawi bezpieczeństwo ruchu do czasu wypracowania ostatecznej decyzji projektowej co do wybudowania brakującego odcinka w ulicy Muchomorowej. Wydaje się, że ten pomysł , relatywnie nie drogi, ma szansę być zrealizowany. Przypominam, decyzją budżetową’ 2024 Wójt planuje zrealizować projekt ścieżki w tym roku a jego budowę w 2025 r. Samorząd osiedla apeluje wciąż o realne wciągnięcie w konsultacje projektowe mieszkańców co do ostatecznego przebiegu ścieżki pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka.

Jarosław Dudkiewicz,                                                                                                             przewodniczący zarządu osiedla

radny Gminy Suchy Las

klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las;

przewodniczący komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy Suchy Las