Projekt MPZP rejonu terminala kontenerowego (bocznicy) Złotkowo

Ogłoszenie Urzędu Gminy

„Budowa centrum logistycznego oraz terminala kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą.”

Przedsięwzięcie realizowane będzie: na działkach nr 112/23, 112/27, 103/8, 112/12, 112/14, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 125/13, 125/12, 125/14, 112/22, 122/1, 112/13, 112/15, 112/17, 103/9, 112/21, 112/24, 125/10, 114/1, 105/5, 126, 115, 91/3, 81/3, 105/2, 91/2, 103/4, 91, 122/2, 125/11, obręb: Złotkowo, gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie oraz dz. nr ewid. 50/10, obręb: Sobota, gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie