Protokół z zebrania zarządu osiedla 23.01 br.

SPRAWOZDANIE –  Zebranie Zarządu Osiedla Grzybowego

piątek  23.01.2024  godz. 20.30

                Lista obecności:

Członkowie zarządu:  Anita Szymańska, Renata Ramos, Maria Wosicka – Bura, Dariusz Rybka, Tomasz Bratkowski, Andrzej Wielgosz, Jarosław Dudkiewicz (przewod. i radny) – 7 obecnych na zebraniu na 9-ciu członków zarządu – quorum zapewnione

Goście:  Paulina Rutkowska i Bożena Krawczak (społeczniczki) oraz Iwona Koźlicka (radna)

1/ Podsumowanie roku 2023

KALENDARIUM ROKU 2023 zaprezentowano na osiedlowej stronie https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/12/kalendarium-2023-plany-na-2024-r/zebrani nie wnoszą uwag do przygotowanego dokumentu

a/ zadania zrealizowane z budżetu centralnego gminy

Wydatki majątkowe dla Osiedla Grzybowego zapisane w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2023 – zrealizowano:

 • wykonanie nawierzchni ul. Krucza + dodatkowe nasadzenia
 • projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Ptasi Zaułek a Słowicza  – zakończono w I półroczu
 • budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Muchomorową z ul. Złotnicką (od Nektarowej do Ptasiego Zaułka) – zakończono w II półroczu
 • zagospodarowanie polany pod lasem kontynuacja (II etap) – zakończono w I półroczu
 • koncepcja przebudowy placu grzybowego (tryb konkursowy) – przekazano do konsultacji w grudniu
 • wymiana  oświetlenia ulicznego na ledowe
 • uruchomienie zmodernizowanego monitoringu osiedlowego (częściowo sfinansowane z Zadania Lokalnego)

b/ rozliczenie Zadanie Lokalne ‘2023 –zgodnie z uchwałą ZM nr 24/2022 z 12.09.2022

wszystkie zadania zrealizowano:

 • działalność społeczna integrująca mieszkańców  25 000 zł

pozostało (stan na 31.12 br.): z całości pozostało ok. 1400 zł – do uchwalenia przez zarząd zgodnie z aktualizacją uchwały o aktywizacji obywatelskiej.

 • zakup przenośnej „ukrytej” kamery (do użytkowania wspólnie z sołectwem Złotniki Wieś)  po 1500 zł
 • zakup statywu mikrofonowego 200 zł 
 • zakup przenośnego ogniska 800 zł – zamiana celu decyzją ZM z 24.04 br. – na integracje
 • powierzchnia tartanowa wokół deszczownicy na boisku 15 000 zł – zakończono
 • modyfikacja nasadzeń na skwerze Jaskółcza/ Muchomorowa 8 000 zł – do wykorzystania te środków na zmiany w obrębie placu grzybowego oraz ul. Krucza, polana pod lasem czy przy rondzie na Muchomorowej na osiedlu – uchwała ZM z 24.04 ubr.
 • zagospodarowanie skweru przy rondzie Nektarowa/Muchomorowa 2 500 zł – jw.
 • integracyjne warsztaty wyjazdowe koła brydżystów 2 000 zł – zrealizowano
 • wsparcie inicjatyw harcerskich szczepu NOMADA 2 000 zł – zrealizowano
 • wsparcie jubileuszu OSP Zielątkowo (9.09 ubr.) 1000 zł – zrealizowano
 • działalność bieżąca Zarządu. 400 zł – częściowo wykorzystane – kwiaty na uroczystości patriotyczne 11.11 i 27.12

– zgodnie z informacją z UG łącznie pozostało 3614 zł do zadysponowania na rok 2024 – zarząd osiedla podejmuje uchwałę nr 1/2024 (zgodnie ze znowelizowaną uchwałą o aktywizacji obywatelskiej z maja 2023r.) o zagospodarowaniu tych środków na te same zadania, które także zostały zaplanowane decyzją Zebrania Mieszkańców (nr 29/2023 z 11.09 ubr.) na rok bieżący.

c/ działania integracyjne i statutowe :

 Plany aktywności – stały plan działań i inicjatywy jednostkowe:

– na bieżąco aktualizowane na osiedlowej stronie stały grafik zajęć tygodniowych                 https://www.facebook.com/groups/662486184524923/ oraz na stronie osiedlowej

– omówienie dotychczasowych działań integracyjnych za zeszły rok oraz

– propozycje nowych zajęć w roku 2024:

– nowe propozycje zajęć stałych i czasowych (np. pomoc w przełamaniu wykluczenia cyfrowego),

– nowe tematy warsztatów zielarskich czy świetlicowo gry planszowe itp.);

– omówiono kwestie finansowania i pozyskiwania środków sponsorskich

 d/ perspektywy i plany na rok 2024:

– akcja wsparcia 32 WOŚP – 27 /28 stycznia; w sobotę od 11.00 do 13.00 – klub MORSATION w centrum „Rafamarina” w Strzeszynku a od 18.00 wspólnie z sołectwo Jelonek na boisku przy ul. Sosnowej

– rozbiórka choinki na placu grzybowym – 3 lutego od 8.00 rano

– zabawa złotnicka tj. SĄSIEDZKIE SPOTKANIE KARNAWAŁOWE grzybowego  – w nowej świetlicy Złotniki Wieś – 10 lutego; trwa zbieranie chętnych do udziału do 30 stycznia – w przypadku mniejszej liczby niż 40 stu; impreza zostanie odwołana

– dwa terminy KOLOROWEGO LABORATORIUM 16- ego i 23 – ciego lutego i teatrzyk w czasie ferii zimowych dla dzieci w dniu 19 lutego;

– spotkanie kolejne maraton salsation z sąsiednimi jednostkami w planowane w Sali GOS na 9 marca 2024 – wspólnie z SL, SL-wschód, Jelonek, GOS i FIT ATHLETICA

– propozycja spotkania dla kobiet w świetlicy organizowanych przez zarząd osiedla w okolicach 8 marca – do rozważenia przez członków zarządu – może z DĘBOWYM LIŚCIEM?

– sprzątanie świata – impreza integracyjna na polanie pod lasem – sprzątanie lasku i pokazy ( warsztaty zielarskie, harcerze, pokazy ekospalania ?) sobota 20 kwietnia

– niewykluczone spotkania z ciekawymi ludźmi inicjowane przez mieszkańców (sprawy zdrowotne, społeczne itp.); zajęcia w sprawie bezpieczeństwa i obrony własnej (FIGHTER);

– nowe cykle zajęć (akupunktura, warsztaty kulinarne kuchni ukraińskiej, minipracownia komputer., szachy i gry planszowe)

– inicjatywa festynu osiedlowego w 2024 r. w dniu 1 czerwca (sobota) – pierwsze uzgodnienia: FOXTER, CHLUDOWIANIE, KOLOROWE LABORATORIUM, PBKZ ze Złotoryi

Plan terminów przekazany do ref. Promocji UG:

10 lutego – sąsiedzka spotkanie karnawałowe w Świetlicy Złotniki Wieś

20 kwietnia (sobota) – SPRZĄTANIE ŚWIATA – impreza plenerowa na polanie pod lasem

1 czerwca (sobota ) g. 12.00 – 18.00 – Festyn rodzinny na boisku przy ul.  Sosnowej z okazji Dnia Dziecka; pomysł wystąpienia muzyka z ukulele

30 sierpnia (piątek) – kino plenerowe na boisku przy ul. Sosnowej – wybór filmu przez mieszkańców podobnie w trybie ankiety ogłoszonej na koniec lipca

5 października (sobota) – GRZYBOWE na grzybobraniu – wyjazdowa impreza integracyjna

30 października – boiskowa akcja HALLOWEEN

14 grudnia (sobota) – osiedlowa wigilia mieszkańców na placu grzybowym

e/ akcje charytatywne

– kontynuacja akcji charytatywnych: pomoc Ani Karolewicz, na razie nie wymaga bezpośredniego wsparcia

– zbiórki nakrętek ( Mikołajek Brych z Golęczewa), kontynuacja we współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi w gminie

– wsparcie ochronki JUREK;  regularne zbiórki i wsparcie materiałowe – kontynuacja – obecnie akcja zbiórki na zimowisko w czasie ferii dla 5 dzieci

– dalsze zbiórki na rzecz Ukrainy,  wsparcie akcji Arka Brysia

– dodatkowo wsparcie Jarka Stachowiaka;         okresowo

– wsparcie starymi banerami na rzecz schroniska w Skałowie  – dalsze zbiórki i wzajemnie wizyty na osiedlu (na festynie);

f/ Planowane ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW lub zarządu

 • Zebranie wyborcze – propozycja zarządu 18 marca 2024 (decyzja należy do Wójta i możliwe jest zebranie także po wyborach samorządowych);
 • Zebranie wiosenne – II połowa maja lub połowa czerwca 2024 (propozycje do ZL’2025 oraz kwestie decyzji co do inwestycji na polanie pod lasem, budowy ścieżki rowerowej i projektu technicznego przebudowy placu grzybowego) – dotychczasowe propozycje zgłoszone przez mieszkańców (stan na 23.01 br.)

– dodatkowe stanowiska parkingowe na ul. Kurkowej;

– dodatkowa lampa na ul. Rydzowej oraz przy wschodniej pierzei placu grzybowego;

– kamera monitoringu na ul. Opieńkowej,

– doświetlenie placu zabaw przy boisku;

– przejście dla pieszych w ciągu ul. Muchomorowej w osi Gołąbkowa – Sowia;

– wsparcie wyjazdowej imprezy integracyjnej koła brydżystów;

 • Zebranie zarządu – propozycja pierwszego zebrania po wyborach – koniec kwietnia lub po długim weekendzie

2/ Bieżące sprawy zarządu i komisji,:

– korespondencja z UG w sprawie świetlicy (ostatnie pismo….podjęte działania….)

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/07/swietlica-pismo-do-zarzadu-osiedla/

i kolejne korespondencje – podjęte i opisane działania porządkujące…..omówiono aktualny stan: zdarzają się pojedyncze przypadki zakłócania spokoju, ale generalnie sytuacja wydaje się być opanowana: nie ma zbiórek i spotkań otwartych na placu przed świetlicą, w czasie zajęć okna są pozamykane, działają „elektroniczne ucha”, zajęcia zostały skrócone tak by wyraźnie kończyć je do 22.00; zarząd wyraża nadzieję, że po uruchomieniu innych punktów społeczno-użytecznych – np. świetlica osiedla SL , Centrum Sztuk Walki przy Szkółkarskiej czy świetlicy w Złotnikach Wsi – niektóre z jednostkowych zajęć lub tych stałych będą mogły tam się odbywać – nie jest jednak możliwe na tym etapie całkowita likwidacja świetlicy przy placu grzybowym

– plan pracy komisji ds. zadrzewienia i modernizacji placu grzybowego – planowanie spotkanie komisji i planowane spotkania z ref. komunalnym UG w sprawie przedstawienia mieszkańcom koncepcji zmian w ramach projektu technicznego – być może na wiosenne Zebranie Mieszkańców;  propozycje spotkania z opiniami mieszkańców do ref. komunalnego

– kwestia spotkania z p. Torbą w sprawie wypracowania ostatecznej formy III etapu zabudowy polany – termin spotkania zostanie ustalony pisemnie – zarząd wystosuje pismo z efektami dotychczasowych konsultacji w ramach zarządu  i propozycją spotkania – oba tematy jw. – propozycja by spotkanie odbyło się tuż po feriach lub z początkiem marca

– inicjatywy komunikacji internetowej – rozwijanie newslettera (kilkadziesiąt dodatkowych osób w ciągu 2022 roku); w 2023 r. powstały nowe grupy messengerowe i what’supowe przy konkretnych grupach zainteresowań np. dla wymiany ciuszków i zabawek dzieci; zadziałała grupa chat przy grupie  fb dla bieżących kontaktów członków grupy oraz dla grup tematycznych; wzrost newslettera o ok. 50 osób przez ostatni rok

– dyskusja o kwestii kontynuacji budowy ścieżki rowerowej (pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka) – temat  poddany pod dyskusje z mieszkańcami i pod głosowanie na ZM; – co dalej ? Wójt zadeklarował realizację projektu w II połowie roku – propozycja by temat poddać pod dyskusje i wypracowanie decyzji na wiosennym ZM ze szczególnym uwzględnieniem istniejących nasadzeń; tym czasem zarząd popiera inicjatywę radnej Iwony Koźlickiej by „tymczasowo” zrobić docelowe oznakowanie pasa rowerowego w ulicy Ptasi Zaułek, który może docelowo stać się alternatywą dla jazdy wprost ul. Muchomorową

– dalsze losy wniosków mieszkańców ul. Jaskółczej o potencjalnych zmianach komunikacyjnych oraz ostatnie wnioski o sposobie zachowania kierowców autobusów (pismo do wglądu i opublikowane w zakładce INTERWENCJE 2024 na osiedlowej stronie) – temat powinien być poddany pod ogólną konsultacje na ZM i wypracowany przy ogóle mieszkańców; zachowanie kierowców będzie wyjaśniane z ZKP;

– sprawa oświetlenia ledowego – uwagi mieszkańców – pismo do Wójta https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/08/sprawa-oswietlenia-ledowego-pismo-do-wojta/ ; pismo Wójta z 06.09 br. – kwestia egzekucji uwag i wniosków składanych do Wójta i jego deklaracji na ZM w dniu 11.09 br.– w odpowiedzi UG z 29.12 ubr. wyjaśnienia są niesatysfakcjonujące – zarząd będzie ponownie występował o próbę dokonania analizy projektowej i skutecznego doświetlenia miejsc niebezpiecznych

3/ Inicjatywa wniosków do centralnego budżetu gminy na 2024 – omówienie efektów uchwały ZM nr 30/2023 z dnia 11.09 ubr. a także omówienie zadań uchwalonych w ramach Zadania Lokalnego’2024 (uchwała ZM nr 29/2023 z dn. 11.09 ubr.

a/ Osiedle Grzybowe (zadania do budżetu centralnego ustalone z radnymi z osiedla):

zagłosowane oddzielne na Zebraniu Mieszkańców – szczególnie pkt. 1/ – uchwała nr 30/2023 – zadania ujęte i nie ujęte w budżecie gminnym na 2024 rok

1/ Budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej – brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka  – alternatywne rozwiązania

2/ Nowe nasadzenia we wskazanych przez komisje miejscach

3/ Zagospodarowanie polany pod lasem III etap wg. projektu – dokończenie zadania z korektami zarządu co do ostatecznego kształtu stanowiska biesiadnego.

4/ Docelowa nawierzchnia ulicy Pawiej – odrzucona

5/ Chodnik pomiędzy przystankiem autobus. na Sosnowej a ul. Rydzową (ok. 120 mb) wraz z przejściem dla pieszych w ciągu Jodłowa/ Rydzowa;

6/ Chodnik – dojście do przystanku PKM-ki pomiędzy ulicą Bocianią a Złotnicką – ok 30 mb. – odrzucona – do dyskusji; propozycja wystąpienia o wyjaśnienia i realizację z budżetu centralnego jak dorobienie kawałka chodnika w Muchomorowej w 2022 r.

7/ Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej (lub budowa studni chłonnych dla odwodnienia terenu po nawałnicach);

8/ Projekt budowlany (techniczny) modernizacji placu grzybowego – po zatwierdzeniu  koncepcji z ubiegłego roku; propozycja spotkania z UG w I kwartale by przyspieszyć działania projektowe

9/ Dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego w ul. Rydzowej oraz Kurkowej (przejście do Nektarowej) – odrzucone; propozycja rozważenia w ramach korekt projektowych wspomnianych w pkt. 2/

10/ Dodatkowa kamera systemu monitoringu na ul. Opieńkowej od strony Muchomorowej – odrzucone

11/ Powołanie „centrum środowiskowego” – świetlica na ul. Nektarowej – idea zarządu osiedla Suchy Las z możliwością korzystania przez nasz zarząd – okazjonalnie zarząd osiedla nie wyklucza korzystania w ramach współpracy z zarządem osiedla SL

b/ Osiedle Grzybowe – zadanie lokalne ‘2024          

 1. nasadzenia w rejonach „pustynnych” np. ulice Muchomorowa i Sosnowa; plac grzybowy – 8 tyś zł
 2. stół szachowy plenerowo – 6 tyś zł
 3. dodatkowe śmietniki na psie odchody w rejonie ul.  Sosnowej/Łabędziej i Łabędziej/ Bocianiej – kwota 2,4 tyś zł
 4. powierzchnia tartanowa 10 m2 przy zdroju wodnym na boisku; kwota ok. 4 tyś zł
 5. dodatkowe zajęcia: komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata prowadzącego zajęcia brydżowe; w ramach działań integracyjnych – kwota 8 tyś zł

            – par. 4300 zakup usług pozostałych – 2000 zł

            – par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 4000 zł

 1. dodatkowe oddzielne środki dla warsztatów zielarskich; kwota ok. 8 tyś zł na cały rok (uwzgl. przerwę wakacyjną) w ramach działań integracyjnych;

            – par. 4220 zakup środków żywności – 2000 zł

            – par. 4300 zakup usług pozostałych – 6000 zł

 1. Pozostałe środki na tradycyjną działalność integracyjną ( np. Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, osiedlowa Wigilia Bożego Narodzenia, impreza sprzątania osiedla i lasku, imprezy integracyjne na terenie świetlicy dla dzieci, młodzieży, koła zainteresowań typu salsation, morsation, grupa TAI CHI, fitnessowa, joga  itp.) – kwota  26 670 zł

            – par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2000 zł

            – par. 4220 zakup środków żywności – 5000 zł

            – par. 4300 zakup usług pozostałych – 8670 zł

            – par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 11000 zł

 1. Środki na bieżące funkcjonowanie zarządu (kwiaty na imprezy jubileuszowe, odtworzenie flag, papier do drukarki itp.kwota 2000 zł

Złożono wnioski o stałe umowy z animatorami zajęć na I półrocze 2024 (do ref. Promocji UG)

– zajęcia taneczno-rytmiczne i joga dla dzieci Maja Karolczak,

– zajęcia fitnesowe Agata Piękna,

– zajęcia salsation Joanna Chorowska,

– zajęcia szachowe dla dzieci Marek Zboroń,

– zajęcia brydżowe Andrzej Wielgosz

Pozostałe kółka zainteresowań wspierane są działaniami sponsorskimi oraz wystawiają faktury okresowe w ramach swojej indywidualnej działalności gospod.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i zapisów uchwały Zebrania Mieszkańców nr 29/2023 z 11.09 ubr. podejmuje się uchwałę nr 2/2024 zarządu osiedla z 23.01 br. o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami dotyczącymi bieżących umów o realizacje zadań integracyjnych w obrębie działań na osiedlu związanych z w/w umowami.

 zawnioskowujemy o:

– przesunięcie na zadaniu ZLB-OSG-000-0001, tj działania integracyjne – 1 042 zł na par. 4110 (440 zł z par. 4170 oraz 602 zł z par. 4300 )

– przesunięcie na zadaniu ZLB-OSG-0000-0003, tj. dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe  – 516 zł na par. 4110  z par. 4170;

4/ Tematy bieżące:

Uwaga: analiza odpowiedzi Urzędu na pismo zarządu z 29.11 ubr.

 • poprawa stanu nawierzchni ulic – szczególnie rejonu – Jaskółcza i Muchomorowa oraz wyjątkowe dziury w ul. Maślakowej (chodnik); tu propozycja zarządu do Wójta o ustanowienie stałych przeglądów wszystkich ulic wraz z zarządem np. po zimie rozbieżności pomiędzy wiosennym protokołem a stanem faktycznym; przypomniano marcowe protokoły firmy konsultingowej pracującej na rzecz UG
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach w tym na tzw. skrzyżowaniach równorzędnych – zrealizowano propozycja Wójta świetlnych tablic informacyjnych na wjazdach na osiedle na ul. Sosnowej i Muchomorowej – zamontowano i skorygowano  lustra bezpieczeństwa w pięciu miejscach – ponowna uwaga mieszkańców – tablica świetlna w ulicy Sosnowej jest nieczytelna – od Nektarowej – pismo z 29.12 ubr. nie odnosi się do tego – ponowna prośba o korektę do UG
 • problem przyłączy wodociągowych w nowszej części osiedla – zaszłości po upadłym deweloperze – problem AQUANET-u – omówienie stanu działań – ok. 140 umów udało się zrealizować – stan spraw wyjaśnienia dla mieszkańców – zarząd przygotuje odpowiedni komunikat z początkiem lutego br. po rozmowach z AQUANET
 • sprawa prac przy docięciu klinów widoczności, wierzby na ul. Opieńkowej, pozimowego sprzątania ulic i zarastających chwastów przy chodnikach; wskazywany rejon ścieżki rowerowej – prośba do ZGK i ref. komunalnego o ustanowienie stałych terminów działań podobnie jak problem odśnieżania niektórych miejsc
 • wciąż zgłaszane są prośby o obniżenie krawężników dla wózków dziecięcych przy przejściach ulicznych – działania zostały podjęte przez ZGK i wysoko oceniane – prośba o ich kontynuacje;
 • pojawiła się prośba o wprowadzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie Muchomorowej – skrzyżowanie z Gołąbkową i Sowią
 • parkowanie samochodów dostawczych (większych niż osobowe) w rejonie placu grzybowego – działania doraźne czy oczekiwanie na działania komisji ds. placu grzyb.?; analiza koncepcji modernizacji placu
 • problem nadmiernego ruchu tranzytowego na skrzyżowaniu Złotnicka / Obornicka po uruchomieniu marketu NETTO – wyjaśnienia stanu prac koncepcyjnych urzędu; kwestia uzgodnień z ZDP w sprawie rejonu MPZP Jelonek przy Złotnickiej – wyjaśnienia co do działań urzędu – projektowana jest przebudowa skrzyżowania
 • jaki jest stan działań wokół budowy ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Złotnickiej do stadniny FIORD (projekt jako zadanie budżetowe) – wyjaśnienia ze strony wójta – pisma radnego do  ZDP – w piśmie z 29.12 ubr. dołączono odp. ZDP, który nie planuje wydatków w tej sprawie;

5/ Koniec kadencji – kwestie nowej kadencji 2024-2029:

 • Deklaracje chęci uczestnictwa i aktywności społecznych obecnych członków zarządu w kolejnej kadencji w kolejnej kadencji 2024-2029; nowe kandydatury – czterech obecnych członków zarządu wyraziło chęć kandydowania do zarządu kolejnej kadencji; czterech członków rezygnuje z dalszego uczestnictwa – podziękowania za wspólne działanie odchodzącym; zgłosili się nowi społecznicy chętni do pracy w ramach zarządu osiedla: kandydatury zostaną przedstawione na zebraniu wyborczym mieszkańców;
 • Propozycje specjalnego podziękowania dotychczasowym aktywistom oraz animatorom zajęć; – forma podziękowań na www i fb
 • Propozycje struktury zarządu ze strony obecnego przewodniczącego zarządu (skład zarządu, komisja ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego, stworzenie komisji ds. komunalnych) – propozycja dla dotychczasowych działaczy przy zarządzie.
 • Proponowana polityka informacyjna (newsletter, gabloty informacyjne, strona www i fb, informacje ulotkowe); – rozwijanie dotychczasowej formuły kontaktu
 • Główne kierunki działań – akcja ulotkowa zachęcająca do udziału w Zebraniu wyborczym Mieszkańców
 • Wolne wnioski i głosy:

– sugestia analizy skuteczności zawieszonych budek na jerzyki (wiosną) – może odświeżyć budki?;

– sprawdzić czas oświetlenia boiska (do której godz. powinien być?)

Spotkanie zakończono ok. 23.30

Kolejne spotkanie zarządu przewiduje się w kwietniu 2024 po wyborach zarządu; niewykluczone spotkanie zarządu i komisji ds. zadrzewienia i placu grzyb. jeszcze w tej kadencji w przypadku spotkania z ref. komun.

Najbliższy dyżur radnych (I. Koźlicka, J. Dudkiewicz) wyznaczono na 2 lutego (piątek) godz. 18.00 w osiedlowej świetlicy.

Protokołował  J.D.