Wiosna wyborów na osiedlu

Po gorącej wyborczej jesieni, czeka nas pewno równie gorąca wyborcza wiosna na naszym osiedlu, na którym w osiedlowej świetlicy mamy zlokalizowany obwód do głosowania. Obejmuje on swoim zasięgiem zarówno całe osiedle jak i sąsiadujące Jelonek i Złotniki Wieś.

Najważniejsze wydają się wybory samorządowe, w których wybierać będzie nowego Wójta oraz Radę Gminy na kolejną kadencję 2024-2029. Terminy pierwszej i drugiej tury tych wyborów ogłosił już Premier Rządu i będą miały miejsce 7 i 21 kwietnia br. Nie znane są jeszcze wszystkie oficjalne kandydatury do pełnienie tych zaszczytnych funkcji reprezentujących lokalne społeczności w naszej Gminie – termin wynikający z ordynacji wyborczej to 12 lutego br. Wiadomo już, że na stanowisko Wójta naszej Gminy swoją kandydaturę ogłosiły dwie osoby: p. Joanna Pągowska, radna, obecna szefowa komisji finansów i prezes stowarzyszenia Gmina Obywatelska Suchy Las oraz dotychczasowy Wójt pełniący tę funkcje od 25 lat p. Grzegorz Wojtera.

Jednocześnie z powodu przesunięcia zakończenia w/w kadencji samorządowej do 30.04 br. nakładają się nam terminy wyborów do naszych lokalnych samorządów (zarządu osiedla) – na osiedlu grzybowym termin kadencji 2019-2024 mija 15 kwietnia br.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie podjęta uchwała o zebraniach wyborczych w sołectwach i osiedlach naszej gminy – pkt. 12 porządku obrad.

Zgodnie ze statutem osiedla zebranie wyborcze przygotowuje i prowadzi Wójt w porozumieniu z ustępującym zarządem osiedla (par. 23). Po określeniu terminu osiedlowych wyborów (prawdopod. II połowa marca); jako przewodniczący ustępującego zarządu przygotuję podsumowanie kadencji 2019-2024 i zaprezentujemy je na 2 tygodnie przed wyborami, które odbywają się w formie bezpośredniego zebrania mieszkańców (w osiedlowej świetlicy).

Zachęcamy także do czynnego włączenia się w aktywności integracyjno – społeczne na osiedlu, czego wyrazem jest także kandydowanie do gremium lokalnego samorządu zgodnie ze statutem Osiedla Grzybowego https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/statut-osiedla/

Jednocześnie przypominamy, że w miesiącach maj-czerwiec br. czekają nas jeszcze wybory do parlamentu europejskiego; tu dokładne terminy nie są jeszcze znane.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla

Przewodniczący