Zadanie Lokalne '2024

Urząd Gminy potwierdził listę Zadania Lokalnego '2024 dla naszej jednostki zgodnie z uchwałą Zebrania Mieszkańców z 11.09 ubr. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/zebranie…/

Zgodnie ze statutem osiedla do 15.04 br. (dzień mijającej kadencji 2019-2024), Rada Gminy wyznaczy w drodze uchwały termin Zebrania Wyborczego, które wyłoni nowego przewodniczącego zarządu wraz z całym 8-osobowym składem. Uchwalony na ZM budżet na 2024 rok będzie realizowany przez statutowe przedstawicielstwo społeczności osiedla, niezależnie od składu przyszłego zarządu. Ewentualne zmiany do budżetu są możliwe jedynie w ramach decyzji Zebrania Mieszkańców oraz obowiązującej uchwały o aktywizacji obywatelskiej z 2014 roku z późniejszymi zmianami ( https://www.suchylas.pl/…/uploads/2023/06/LVIII_672_23.pdf ).

OSIEDLE GRZYBOWE(2)