AQUANET – sprawa umów

Uwaga !

Szanowni Mieszkańcy naszego osiedla – sprawa przyłączy sanitarnych AQUANET

Spieszymy z wyjaśnieniami dalszych działań wokół porządkowania umów przyłączeniowych wod.-kan., których niekorzystne dla naszych mieszkańców zapisy, są konsekwencją zamieszania związanego z upadkiem firmy budującej nasze osiedle z początkiem XXI wieku. ujęto w nich w większości przypadków niedopuszczalne określenie długości tzw. przyłączy do naszych posesji daleko poza obszarem najbliższego sąsiedztwa istniejących sieci. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/10/aquanet-porzadkowanie-umow/

Przypominamy, że jest to jedna z ważniejszych kwestii formalnych w tej kadencji, którą zajęliśmy się by wreszcie zagwarantować właściwą ochronę interesów mieszkańców osiedla w tej sprawie.

Historie tej sprawy można przeczytać w naszej informacji ze strony internetowej https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-korekty…/.

Do tej pory z szansy aktualizacji umów skorzystało około 100 osób (posesji), które zgłosiły się w celu zmian swoich umów przyłączeniowych

Przypominamy, że sytuacje każdego z klientów pod konkretnymi adresami są różne (np. zmiany właściciela), a dodatkowo obowiązują przepisy RODO i z tych powodów zgłoszenia do AQUANET muszą być robione indywidualne.

Do tej pory po naszych interwencjach, AQUANET przeanalizował sytuacje zapisów tych umów dla całego osiedla. od ponad roku AQUANET przygotowuje sukcesywnie wobec naszych mieszkańców propozycje analizy umów i ich aktualizacji dla konkretnych ulic po wyraźnym zgłoszeniu się danej zainteresowanej osoby do Aquanetu.

Zgłoszenia do AQUANET-u można dokonywać nawet wtedy gdy nie dysponujemy z różnych powodów swoim egzemplarzem starej wersji umowy i nie jesteśmy pewni jej zapisów; opisywany tu problem dotyczy przede wszystkim starszych umów, ale jeśli osoby, które wprowadzały się na osiedle w „nowszych” czasach, nie zauważyły, że zapisach formalnych we wskazanym miejscu wciąż geodezyjnie figurował fragment sieci nie przejęty przez AQUANET; to w takiej umowie gestor sieci także wskazywał odległe „miejsce przyłączenia” do studzienki, która formalnie na tamtym etapie była własnością AQUANET-u. Wyjaśniamy ponownie, że przyczyną tego stanu rzeczy było wieloletnie zaniedbania i brak przejęcia na stan majątku komunalnego wielu powierzchni ulic i terenów osiedla po upadłym deweloperze z powodu nieuregulowania sytuacji właśnościowej. Dopiero wskazanie w ostatnich latach w precedensowych procesach sądowych na terenie kraju takiej sytuacji, spowodowało, że gestorzy sieci zaczęli honorować fakt „użytkowania” przez nich tych sieci w domyśle nie obciążając za eksploatacje i naprawy konsumentów. Po naszych interwencjach – zgodzono się na aktualizowanie naszych umów z korzyścią dla naszych mieszkańców.

Zachęcamy do uporządkowania tej kwestii dla poszczególnych posesji, co daje każdemu z nas szansę na zdjęcie z naszych mieszkańców ewentualnej odpowiedzialności finansowej za remonty sieci sanitarnych na naszym osiedlu. w tym celu należy zgłosić się bezpośrednio na podane niżej kontakty z wnioskiem o dokonanie aktualizacji zapisów umowy przyłączeniowej w zakresie wskazania miejsca liczenia długości odcinka przyłączeniowego dla instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. zachęcamy do tego ruchu każdego mieszkańca osiedla, do których jeszcze taka oferta zmian nie trafiła.

Kontakt operacyjny dla realizacji zmian w umowach:

Katarzyna Latusek

Dział Obsługi Klienta

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Tel: 061 8359 352 oraz klient@aquanet.pl

zarząd osiedla