AQUANET – umowy przyłączeniowe – wyjaśnienia

W nawiązaniu do naszej ostatniej informacji dot. umów przyłączeniowych z AQUANET na osiedlu (https://www.facebook.com/share/p/Xv5kmZuvFoX38AqQ/); przekazujemy przykładową fatalnie podpisaną umowę z ul. Pieczarkowej /za zgodą właściciela/.
Jest to przykład niekorzystnie skonstruowanej w przeszłości umowy, która w par. 2 ma wyraźnie oznaczone miejsca przyłączenia obu instalacji wod. – kan. do sieci aż do punktów na skraju osiedla w stosunku do lokalizacji posesji w jego centrum  (praktycznie przy placu grzybowym). Taki zapis nie gwarantował uniknięcia ewentualnego bezpośredniego obciążania klienta kosztami napraw sieci zewnętrznych będących w obrębie całego osiedla.
Obecnie po zmianach, klient ma poprawny zapis o przyłączach do punktów bezpośrednio w sąsiedztwie swojej posesji przy Pieczarkowej.

Po naszej interwencji i spotkaniach p-li zarządu i radnych w Aquanet w roku 2022; pierw analizowano etapami te ulice które miały najbardziej nieczytelną sytuacje i wymagającą zmian w sposób oczywisty…w czterech turach co kilka miesięcy, gestor sieci dokonał na wnioski klientów aktualizacji z korzystniejszymi zapisami co do przyłączy (tj. ponad 100 posesji)/ mieszkańcy pozostałych ulic w większości przypadków mieli zmiany lub pierwotne umowy podpisywane w nowszych czasach i prawdopodobnie ten problem nie istnieje/ tym niemniej by dokonać sprawdzenia, poszczególne osoby z pozostałych ulic, muszą zgłosić się bezpośrednio do Aquanet….przekazano nam informacje, że obecnie będą już analizowane wszystkie pozostałe przypadki z każdej ulicy….zachęcamy do tego bo praktycznie bezkosztowo możemy zadbać o nasze interesy jako konsumentów sieci wod.-kan.

Jeszcze raz sugerujemy dokonanie sprawdzenia swoich zapisów i kontakt z Aquanet’em pod podanymi kontaktami. Ponownie przypominamy, że można się kontaktować także jeśli nie dysponujecie swoim egzemplarzem umowy.
Temat został omówiony interwencyjnie ponad 2 lata temu i ostatecznie uzyskaliśmy przychylność obecnego kierownictwa Aquanet dla rozwiązania tego problemu.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz