Dyżur radnych

Dziękuję za obecność mieszkańców na dyżurze radnych (Iwona Koźlicka i Jarosław Dudkiewicz) – spotkaniu dot. kwestii osiedlowych i gminnych w dniu 2 lutego br. w naszej osiedlowej świetlicy.

Na spotkaniu poruszono trzy główne tematy: funkcjonowanie osiedlowej świetlicy i mankamenty związane z sąsiedzkimi uciążliwościami; problematyka funkcjonowania linii autobusowej nr 901 w rejonie cmentarza na Borówkowej oraz kwestie funkcjonowania klubu „Dębowy Liść” na terenie osiedla.

Poruszone tematy będą podstawą konkretnych działań radnych w ramach działań interwencyjnych i w pracach Rady Gminy. Niniejszy dyżur był ostatnim w tej kadencji Rady Gminy (kończącej się 30.04.2024).