Modernizacja Placu Grzybowego – dalsze procedury projektowe

W imieniu zarządu naszego osiedla oraz naszej komisji ds. przebudowy placu grzyb. i zadrzewienia osiedla, uprzejmie informujemy  – zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami – o końcowym etapie konsultacji z mieszkańcami, które planujemy zakończyć  zorganizowaniem spotkania (z urzędnikami referatu komunalnego UG) o charakterze otwartej dyskusji o dalszych kierunkach działań projektowych na podstawie zaprezentowanych w dniu 15.12 ubr. trzech koncepcji (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/12/konsultacje-w-sprawie-przebudowy-placu-grzybowego/), zrealizowanych w ramach nr zad. 900-995-4300-RKB/000/2023/0009.

Przedmiotem dalszych prac w ramach budżetu gminnego w tym roku będzie realizacja projektu technicznego, które w bieżącym roku miało wejść do realizacji po przygotowaniu zeszłorocznej (2023) w/w koncepcji autorstwa p. Ludmiły Woźniak. Wcześniej w roku 2022 na terenie osiedla między mieszkańcami toczyła się dyskusja nt. kierunków zmian i tzw. odbetonowania nawierzchni co znalazło swój wyraz w ankiecie na portalu internetowym opublikowanej w dniu 9.07.2022 r. (ponad sto głosów – https://www.facebook.com/groups/662486184524923/search/?q=konsultacje%20lipiec%20 ) a także w częściowym odbetonowaniu południowej strony placu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/plac-grzybowy-propozycja-zmian/ ).
Po zeszłorocznym opracowaniu wariantowych koncepcji dyskusja przeniosła się także na nasze osiedlowe forum w kolejnej ankiecie w dniu 9.01 br. (kilkadziesiąt osób) – https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/01/konsultacje-w-sprawie-placu-grzybowego/ .

Zarząd osiedla zawsze dążył do tego by tego typu decyzje tej rangi, dot. wspólnych terenów publicznych, zyskały jak największe wsparcie oraz konsultacje społeczne i zawsze będziemy zmierzać do jak najszerszego wciągnięcia do współdecydowania jak najszersze grono naszych mieszkańców.
Z tego powodu chcemy zaprosić na podsumowanie ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji koncepcji – członków zarządu osiedla, członków komisji ds. zadrzewienia i modernizacji placu grzybowego oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców tym tematem.

Przy okazji tego spotkania chcemy poruszyć i przedstawić temat drugi, pragniemy wykorzystać to spotkanie i przedyskutować kierunki tegorocznych działań przy ostatnim III etapie zagospodarowania polany pod lasem (dz. nr 514) przy ul. Muchomorowej/Nektarowej, co ujęte jest także oddzielnym tegorocznym zadaniem budżetowym. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/09/polana-pod-lasem-zagospodarowanie-c-d/

Z powodu okresu ferii,  spotkanie planujemy w piątek dnia 1 marca o godz. 17.00 na terenie naszej osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym nr 16.

Zapraszamy.

Koncepcje przebudowy placu grzybowego:

kon1planszak kon2plansza kon3planszak

Projekt zagospodarowania polany pod lasem:

Jarosław Dudkiewicz
zarząd Osiedla Grzybowego