Wolontariusze na osiedlu – podziękowania

Kończąca się kadencja naszego samorządu (2019 – 2024) na osiedlu nasuwa szereg podsumowań. Na pewno należą do nich także PODZIĘKOWANIA dla tak wielu wolontariuszy, którzy włączali się w rozliczne aktywności integracyjne w trakcie inicjatyw naszego zarządu.

Chcemy bardzo podziękować Bożence z Nektarowej, Dorocie i panu Bronkowi (ognisko) z Kurkowej; naszym harcerzom Patrycji, ….Remigiuszowi i tak wielu młodym pomocnikom jak Kornelia z Żurawiej, Agnieszka z Muchomorowej czy Soni (na zdj.) z Sosnowej i jeszcze wielu innym którzy bezinteresownie pracowali na rzecz naszej lokalnej społeczności. Darczyńców było w tym czasie wielu i to takich jak pp Siódmiakowie z Muchomorowej czy użyczający swój transport (Maciej z Ptasiego, Paweł z placu grzybowego czy Michał z Opieńkowej), były też wyrazy wsparcia materialnego naszych mieszkańców. Wielkie podziękowania należą się Mateuszowi z Żurawiej za niesamowitą inicjatywę minipracowni komputerowej w naszej świetlicy a przy tej okazji naszej nowej społeczniczce Paulinie z Przepiórczej, angażującej się w prace informatyczne na rzecz seniorów. Trzeba także zauważyć i podziękować p. Waldkowi regularnie profesjonalnie dokarmiającemu ptaki na zbiornikach w lasku. Chcemy tu także podziękować Bogdanowi czy Wojtkowi z Borowikowej i Grzegorzowi z Sosnowej (stowarzyszenie LOKALNI), którzy w tej kadencji rozwieszali budki dla ptaków; tu wspomnijmy też czterech mieszkańców u których zawisły budki dla jerzyków.

Nieocenione przysługi naszej lokalnej społeczności dała Monika ze Smardzowej, która jest autorką większości okazjonalnych plakatów w naszych gablotach, czy Kasia i Michał z Opieńkowej, Andrzej z Koźlarzowej. Wielu mieszkańców okazało ciepłe serca w okresie pandemii czy przy pomocy nowym ukraińskim sąsiadom jak p. Walentyna z Sosnowej czy Jola z Przepiórczej albo Łukasz z Pieczarkowej…można by wymieniać tu wielu.

Dziękujemy za tą budującą prospołeczną postawę wszystkim, którzy w ten sposób budują także naszą grzybową tożsamość Ludzi Dobrej Woli.

Warto angażować się dla takiej społeczności. Wierzymy, jako członkowie ustępującego zarządu, że kolejny skład wybranego lokalnego samorządu będzie kontynuował to dzieło.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla kadencji 2019-2024