Wybory samorządowe – obwody głosowania

Lokalizacja lokali wyborczych w gminie Suchy Las na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024.

Tradycyjnie mieszkańcy Osiedla Grzybowego, Jelonka i Złotnik Wieś głosować będą w tym samym obwodzie (nr 6) tj. na terenie lokalu osiedlowej świetlicy przy Placu Grzybowym nr 16.  Nowością jest fakt, że dokonano zmiany granic jednomandatowych okręgów wyborczych w ten sposób, że okręg nr 12 obejmuje obie wsie Jelonek i Złotniki Wieś a okręg nr 13 wyznaczono granicami całego Osiedla Grzybowego. W przypadku wyborów na poziomie gminnym, wyborcy z obu tych okręgów udadzą się do urny w lokalu na Placu Grzybowym wybierać każdy po jednym kandydacie na radnego ze swojego okręgu oraz każdy kandydata na Wójta naszej gminy. Jednocześnie będziemy też wybierać władze samorządowe poziomu powiatu i województwa.