Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie – DZIĘKUJEMY!

Kadencja 2019-2024 naszego lokalnego samorządu wkrótce mija (15.04).Wkrótce będziemy wybierać nowy skład zarządu (termin Zebrania Wyborczego wyznaczy wkrótce Wójt).
Czas podsumowań mijającej kadencji. Chciałbym dziś o ZGK SUCHY LAS.
Kolejny rok nasz niezawodny Zakład Gospodarki Komunalnej bardzo pomocnie wystawił kontenery na odbiór poświątecznych choinek. Szczególnie dla seniorów to nieoceniona pomoc. https://www.facebook.com/groups/662486184524923/permalink/1539398956833637/.
Występując w imieniu zarządu osiedla chciałbym bardzo podziękować p. Prezesowi Mikołaj Świerkowski i jego pracownikom za bardzo elastyczną współpracę w zakresie spraw komunalnych i pomocy w działaniach społecznych przez lata tej kadencji.
Wystawianie kolejnego kontenera na choinki, kontenery na biomasę, dodatkowe przycinki zielenii, pomoc sprzętowa przy osiedlowej choince, współdziałanie przy zbiórce nakrętek czy choćby wydawaniu osiedlowego kalendarza, regularne wsparcie i pomoc przy organizacji osiedlowych imprez a także reagowanie na doraźne potrzeby….to wszystko absolutnie nie do przecenienia efekt fantastycznej współpracy ZGK z naszym samorządem na rzecz naszych mieszkańców. BARDZO DZIĘKUJEMY.
Dodatkowo podjęliśmy wspólne starania, za co jestem wdzięczny p. Mikołajowi, o próbę wprowadzenia nowego systemu poświątecznego odbioru drzewek w całej gminie. Liczymy na wsparcie radnych w całej Radzie, ale wydaje się, że koszty bezpośredniego odbioru drzewek z pod drzwi nie muszą generować większego budżetu. Popracujemy nad szczegółami.
Liczę na wsparcie w kolejnej kadencji klubu radnych Gmina Obywatelska Suchy Las.
 

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący zarządu, radny