Miejscowe plany dla Suchego Lasu i Golęczewa / Złotkowa

Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/…/obwieszczenie-wojta-gminy…/

MPZP Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/…/obwieszczenie-wojta-gminy…/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 2 kwietnia 2024 r.

(…)

Z wyrazami szacunku

Barbara Rybarczyk

podinspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego