Pismo sekretarza Gminy w sprawie lokalu wyborczego

Szanowni Państwo
zarządcy i opiekunowie nieruchomości gminnych, w których mieszczą się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych,
  1. Na dzień 7.04.2024 r. zarządzone zostały wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), natomiast na dzień 21.04.2024 r. planowane jest ponowne głosowanie w wyborach na Wójta Gminy Suchy Las – tzw. II tura wyborów (w razie zaistnienia konieczności). W związku z tym, w dniach 6.04-8.04. i ewentualnie 20.04.-22.04. (II tura wyborów) obiekty (pomieszczenia), w których przewidziane są siedziby obwodowych komisji wyborczych są przeznaczone wyłącznie na cele związane z przeprowadzaniem głosowania.
  2. (…)
Wstępnie zaplanowano następujący harmonogram prac:
  1. (…)
  2. b) piątek (5.04) lokale: Filia CKiBP w Chludowie – tzw. Stary Bar, świetlica osiedlowa w Złotnikach – Os. Grzybowe, pomieszczenia SP 2 w Suchym Lesie:
  3. c) sobota (6.04.): CKiBP w Suchym Lesie.
  4. W kwestii dokładnych godzin prac przygotowawczych lokali wyborczych skontaktują się z Państwem pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las.
  5. W obiektach i w dniach, o których mowa w pkt 2 również nie mogą odbywać się cykliczne zajęcia, spotkania, itd.
  6. W przypadku wystąpienia tzw. II tury wyborów Wójta Gminy Suchy Las wyposażenie lokali wyborczych winno zostać przez Państwa zabezpieczone i bezpiecznie przechowane do dnia 21.04.2024 r. (m.in. godło, urny, sukna, stanowiska do głosowania, itd.).
  7. W okresie pomiędzy 10.04. – 17.04.br. obiekty/ pomieszczenia przeznaczone na siedziby obwodowych komisji wyborczych mogą być wykorzystywane zgodnie ze swoim standardowym przeznaczeniem.
  8. W dniach 18.04 – 19.04.br. planowane jest urządzanie lokali na potrzeby ewentualnej II tury wyborów Wójta Gminy Suchy Las i wówczas w tych miejscach nie mogą odbywać się cykliczne zajęcia, spotkania, itd. W kwestii dokładnych godzin prac przygotowawczych lokali wyborczych na II turę wyborów skontaktują się z Państwem pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las.
Ponadto, na dzień 9.06.2024 r. Prezydent RP zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, proszę o rozważanie, czy w Państwa obiektach istnieje możliwości przechowania wspomnianego wyposażenia lokali wyborczych do czasu wyborów europejskich? Przechowanie wyposażenia w Państwa obiektach pozwoliłoby na ograniczenie kosztów i potrzebnego czasu w zakresie urządzania lokali wyborczych.
Jednocześnie proszę uwzględnić, że obiekty przez Państwa zarządzane w dniach 6.06. – 10.06.br. będą wykorzystywane na cele wyborcze (6.06. – 7.06.br. planowane jest urządzanie lokali wyborczych).  
 W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Z wyrazami szacunku
Marcin Kołodziejczak
Sekretarz Gminy Suchy Las
tel. 618926288
e-mail: marcin.kolodziejczak(at)suchylas.pl