Stanowisko Zarządu Osiedla dot. ograniczenia działań świetlicy

W nawiązaniu do zaskakującej decyzji Wójta – ograniczającej znacznie działalność świetlicy – złożonej w piśmie do naszego zarządu i Rady Gminy w dniu 14.03 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/03/pismo-wojta-w-sprawie-osiedlowej-swietlicy/), samorząd osiedla przedłożył stosowną odpowiedź zarówno do Urzędu Gminy jak i do Rady Gminy.

Sprawa propozycji uchwały Wójta, faktycznie przenoszącej poza osiedle znaczną część zajęć rekreacyjno-integracyjnych oraz szereg możliwości innych aktywności społecznych np. w okresie weekendowym, będzie rozpatrywana na posiedzeniu komisji Porządku Publicznego w dniu 20.03 (środa godz. 15.00 – salka w Centrum Kultury) oraz na sesji Rady Gminy (czwartek 21.03 godz. 16.30 – salka Octopus). Wstęp jest otwarty dla publiczności. SKMBT_C36424031912500

za zarząd osiedla

J.Dudkiewicz