Plac Sokoła – procedura planistyczna

W nawiązaniu do informacji o przystąpieniu do sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Placu Sokoła; https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/05/plac-sokola-co-dalej-z-zagospodarowaniem-tego-obszaru/ ; przekazujemy dokument złożony do tej procedury do Wójta Gminy Suchy Las.

    SKMBT_C36424052109170