Sesja inauguracyjna nowej Rady Gminy kadencja 2024-2029

W dniu 7 maja br. miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 – 2029.

Sala sesyjna Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie była świadkiem pierwszej sesji Rady Gminy Suchy Las IX kadencji na lata 2024 -2029, o tyle ciekawej, że wszyscy radni od tej kadencji posługiwać się będą służbowymi tabletami, które zastąpią wiele tomów drukowanych dotąd materiałów. Trzeba przyznać, że to dobry kierunek zmian, choć nie obyło się na sesji bez problemów technicznych.

Radę Gminy Suchy Las kadencji 2024-2029 będzie tworzyć 15 radnych: Radosław Banaszak, Andrzej Bartkowiak, Kacper Czaczyk, Jarosław Dudkiewicz, Michał Dziedzic, Leszek Gralak, Krzysztof Łączkowski, Joanna Pągowska, Wiesława Prycińska, Joanna Radzięda, Robert Rozwadowski, Sylwia Sawińska, Grzegorz Słowiński, Małgorzata Weymann, Michał Wojtyna.

Podczas sesji Anna Wieland, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych i wójta. Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie podczas sesji złożył także Wójt Gminy Grzegorz Wojtera.

Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny – Andrzej Bartkowiak – nasz znany dotąd sołtys z Jelonka.

Wybrano przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las, którym została Joanna Pągowska.

Funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy będzie pełnił Radosław Banaszak.

Radni nowej kadencji podjęli również pierwsze uchwały, m.in.: w sprawie określenia ilości komisji stałych Rady Gminy i ich liczebności.

Powołano następujące komisje Rady Gminy, na których czele staną:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Jarosław Dudkiewicz,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Krzysztof Łączkowski,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – przewodniczący Joanna Radzięda,

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – przewodniczący Sylwia Sawińska,

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych – przewodniczący Kacper Czaczyk.

Powołano także pierwszy klub radnych – MGR (Miejscowa Grupa Radnych), który tworzy pięciu radnych z wyborczego ugrupowania „Tworzymy Perspektywy” p. Wójta Grzegorza Wojtery.

Jarosław Dudkiewicz

radny Gminy Suchy Las

Przewodniczący komisji rewizyjnej