Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z kadencji 2019-2024

W trakcie Zebrania Wyborczego nowego zarządu osiedla na kolejna kadencje w dniu 13 maja br.; Przewodniczący zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności dotychczasowego składu osiedlowego samorządu kadencji 2029-2024.

Prezentujemy kompletny dokument.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

OSIEDLA GRZYBOWEGO KADENCJI 2019-2024

Początek 15.04.2019            

Kadencja pandemii, wojny na Ukrainie, uchodźców, wydłużonej kadencji samorządowej i dużych zmian politycznych w kraju

SKŁAD ZARZĄDU

Zaczynaliśmy w 2019 w składzie:

 • Małgorzata Salwa-Haibach,
 • Michał Gawron,
 • Marek Wajcht,
 • Wojciech Ptak,
 • Dariusz Rybka,
 • Daria Melzer,
 • Mirosława Nowicka,
 • Tomasz Błaszczyński.

Dziękuję za zaangażowanie na początku tej kadencji.

Zmiana składu zarządu nastąpiła w 2020 a do jej składu weszli:

 • Anita Szymańska,
 • Renata Ramos,
 • Maria Wosicka-Bura,
 • Tomasz Bratkowski,
 • Dariusz Rybka,
 • Jakub Brodowiak,
 • Andrzej Wielgosz,
 • Maciej Młodziejowski.

W dniu 30.06.2020 zaproponowano przy zarządzie osiedla powołanie Komitetu Organizacji obchodów Jubileuszu 25 lecia Osiedla Grzybowego przypadających na 2021 rok;

W dniu 07.09.2020, decyzją Zebrania Mieszkańców, powołano Komitet Organizacji Obchodów Jubileuszu 25 lecia Osiedla Grzybowego w składzie:

1/ Iwona Koźlicka

2/ Maciej Młodziejowski

3/ Artur Domagała

4/ Michał Czerniewicz

5/ Tomasz Bratkowski

6/ Andrzej Rakowski

7/ Jarosław Dudkiewicz

osoby wspierające: Anna Ankiewicz (przewodn. Rady Gminy), Sylwia Szenk (przew. zarządu osiedla Suchy Las), Andrzej Ogórkiewicz (dyr. CKiBP), pracownicy referatu promocji UG, honorowe przewodnictwo – Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las.

Komitet został rozwiązany w dniu 30.06.2022 roku.

W dniu 12.09.2022 roku w ramach Zebrania Mieszkańców podjęto uchwałę ZM nr 25/2022, powołując przy zarządzie komisję ds. zadrzewienia osiedla i przebudowy placu grzybowego,

w której składzie znaleźli się:

1/ Bożena Krawczak

2/ Andrzej Rakowski

3/ Łukasz Piotrowski

4/ Paweł Młodkowski

5/ Maciej Młodziejowski

6/ Jarosław Dudkiewicz

7/ Paweł Łęcki

8/ Marek Falkowski

9/ Mikołaj Kamieński

10/ Krzysztof Węgliński

11/ Dorota Jemrych

12/ Michał Niedźwiecki

 Na przewodniczącego komisji powołano  Pawła Młodkowskiego.

 Dziękuję także pozostałym wszystkim społecznikom i wolontariuszom,– przede wszystkim pp. Bożence, Dorocie, Panu Bronkowi, Pawłowi, Paulinie, Mateuszowi i wielu, wielu innym szczególnie młodym wolontariuszom

DZIĘKUJĘ wszystkim, także wolontariuszom i przyjaciołom, radnym i społecznikom z poza osiedla, sąsiednich jednostek samorządowych ze Złotnik, Suchego Lasu i Jelonka.

DZIĘKUJĘ za wspólny trud, który zaowocował – co chyba najważniejsze – widocznym wzrostem lokalnej tożsamości mieszkańców z osiedlem oraz naszą gminą i poczuciem integracji z naszym miejscem życia i wypoczynku

DZIAŁANIA INTEGRACYJNE  

Stałe punkty aktywności w skali roku wypracowane tradycją poprzedniej i tej kadencji:

– wsparcie WOŚP – koniec stycznia

– marcowe imprezy z okazji Dnia Kobiet (imprezy salsation);

– kwietniowe Sprzątanie Świata lokalnie na osiedlu i w lasku

– czerwcowe festyny rodzinne

– kino plenerowe w sierpniu

– grzybowe na grzybobraniu wrzesień / październik;

– impreza halloween koniec października

– wigilia na osiedlu w grudniu

Okazjonalne aktywności całej kadencji:

– imprezy jubileuszowe z okazji 25 lecia osiedla (konkurs geocathing gminny, wydanie kalendarza i folderu jubileuszowego, okazjonalna wystawa fotograficzna historii osiedla, duża impreza festynowa WŚRÓD PRZYJACIÓŁ);

– zorganizowana pomoc dla Ani Karolewicz – trzy imprezy okolicznościowo w całej gminie – akcja charytatywna, całoroczna zbiórka;

– akcje charytatywne:

* zbiórki środków festynowo na rzecz pomocy potrzebującym osobom prywatnym,

* zbiórka darów do szpitala ul. Szpitalna w trakcie pandemii,

* akcja maseczki dla potrzebujących oraz wsparcie zakupowe seniorów;

* akcja nakrętkowa zapocz. na grzybowym (ogólnogminna) ok. 15 tyś zł

* pomoc wraz ze zbiórką 2 mln. zł Ani Karolewicz,

* zbiórki darów na rzecz Ukrainy,

* stała akcja zbiórek i pomocy na rzecz ochronki JUREK ze Starołęki

Stałe dopracowane cykle zajęć:

– salsation na boisku (także imprezy wyjazdowe);

– fitness dla dorosłych i dzieci w świetlicy,

– koło Dębowego Liścia (OPS) i z tym związane akcje „joga na krześle”, pikniki plenerowe dla seniorów,

– joga na trawie (polana pod lasem);

– grupa morsation (Strzeszynek),

– zajęcia koła brydżowego (także wsparcie wyjazdów);

– warsztaty zielarskie ZIOŁA NA GRZYBOWYM (także integracyjne wyjazdy oraz podcykle z aromaterapii, ajurwedy, refleksologii,

– grupa TAI CHI (także wsparcie wyjazdowe);

– zajęcia plenerowe na boisku (koszykówka, lekkoatletyka, zajęcia piłkarskie);

– zajęcia szczepu NOMADA (zuchy i harcerze starsi);

– piknikowe spotkania seniorów oraz młodych mam z dziećmi

– SZACHY NA GRZYBOWYM w świetlicy dla dzieci;

Festyny osiedlowe i duże imprezy w kadencji 2019-2024

Kończącą się kadencja naszego osiedlowego samorządu nie była łatwa pod względem organizacji tzw. imprez masowych, gdyż przypadały one na okres perturbacji pandemicznych a potem dramatu wojny za wschodnią granicą. Tym bardziej należy docenić wysiłek członków zarządu osiedla oraz grona licznych wolontariuszy, którzy w tych latach podtrzymali tradycję osiedlowych festynów i innych integracyjnych imprez. Było to o tyle istotne, że udało się w tej kadencji zorganizować liczne atrakcje, które uświetniały także 25 lecie powstania naszego osiedla.

 • 7 września 2019 r. festyn ZŁOTO W ZŁOTNIKACH – impreza na boisku przy ul.  Sosnowej
 • 8 sierpnia 2020 r. impreza ATRAKCJE NA WAKACJE – na boisku przy ul. Sosnowej
 • 2 maja 2021 r. DZIEŃ FLAGI – odsłonięcie dębu 25 lecia i masztów flagowych na Placu Grzybowym
 • 12 czerwca 2021 r. festyn JESTEM STĄD – impreza na boisku przy ul. Sosnowej
 • 31 lipca 2021 r. festyn charytatywny CAŁA GMINA DLA ANI – boisko w Golęczewie (wspólna impreza na rzecz zebrania środków na leczenie Ani Karolewicz)
 • 18 września 2021 r. festyn charytatywny ANIA i PRZYJACIELE, pumptrack SL-wschód (wspólna impreza na rzecz zebrania środków na leczenie Ani Karolewicz)
 • 11 czerwca 2022 r. festyn WŚRÓD PRZYJACIÓŁ – impreza z okazji zakończenia roku jubileuszowego 25 lecia osiedla, boisko przy ul. Sosnowej
 • 10 czerwca 2023 r. festyn GRZYBOGRANIE – rodzinna impreza, boisko przy ul. Sosnowej
 • 10 lutego 2024 r. X ZABAWA KARNAWAŁOWA GRZYBOWEGO – reaktywacja zabaw mieszkańców po 13 latach, świetlica wiejska w Złotnikach Wieś
 • 1 czerwca 2024 GRZYBONALIA …..

Ponadto pomimo licznych przeszkód udało się organizować prawie co roku osiedlową imprezę wigilijną a od trzech lat mamy już stałe co raz liczniejsze imprezy wyjazdowe GRZYBOWE NA GRZYBOBRANIU. Udało się także współorganizować z sąsiednimi samorządami masową coroczną imprezę Sucholeskiego Maratonu SALSATION. Samo funkcjonowanie kilkudziesięcioosobowej grupy Salsation, już czwarty sezon, jest fenomenem na skalę nie tylko naszej Gminy. Do bardzo licznej urosła nam także coroczna kwietniowa impreza SPRZĄTANIA ŚWIATA.

Wspomnienia

Bardzo chcemy podziękować wszystkim społecznikom i animatorom – nie tylko członkom naszego zarządu – za  ogrom pracy i inwencji jaki włożyli w organizacje naszych imprez. Dotyczy to także naszych sponsorów i sąsiadów z innych jednostek samorządowych (podkreślę tu szczególnie najbliższe nam sołectwo Jelonek czy zarząd Osiedla Suchy Las).

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 

1/ Polana pod lasem przy ul. Muchomorowej, koncepcja, konsultacje, projekty i kolejne etapy zabudowy;

2/ Dąb 25 lecia osiedla, maszty flagowe na placu grzybowym;

3/ Plac Grzybowy – koncepcje i plany modernizacyjne;

4/ Tematyka zwiększenia możliwości sieci światłowodowej na osiedlu (ORANGE, INEA, AIRCITY, GCI) – także sprawa tzw. modułu rdzeniowego – dla rejonu ul. Nektarowej

5/ Nasadzenia i tereny zielone na osiedlu (skwer zielony na placu, nasadzenia na skwerach przy Jaskółczej, na boisku, przy rondzie Nektarowa/ Muchomorowa, Kukułcza, polana pod lasem);

6/ Problematyka bezpieczeństwa drogowego na lokalnych ulicach (skrzyżowania równorzędne, nadmierny ruch, stan nawierzchni ulic, temat linii autobusowej, nowe chodniki np. do Złotnickiej);

7/ Tematyka ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej – modyfikacja projektu, zmiany, przedłużenie ścieżki za Ptasim Zaułkiem do Słowiczej;

8/ Działania wokół zbiorników retencyjnych (tablice ostrzegawcze tereny lasku);

9/ Problematyka sieci wod.-kan.  AQUANET na osiedlu – umowy przyłączeniowe;

10/ Nowe ławki, kosze na śmieci, nowe wyposażenie placu zabaw i boiska;

11/ Monitoring osiedlowy, modernizacja, rozbudowa;

12/ Oświetlenie publiczne – wymiana na ledowe;

13/ Inwestycje w świetlicy; powstanie minipracowni komputerowej w lokalu świetlicy

14/ Tematyka ul. Złotnickiej po stronie Złotnik Wieś (dojście do stadniny FIORD) oraz po stronie Jelonka;

15/ Kwestie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (np. Plac Sokoła) i zmian w zabudowie (ul. Koźlarzowa, Maślakowa, narożnik Nektarowa/ Muchomorowa)

KWESTIE INTERWENCYJNE  (ok. 300 interwencji)

(prezentacja na osiedlowej stronie – zakładka INTERWENCJE / PISMA)

1/ Docinki zieleni, nasadzenia

2/ Oświetlenie uliczne (sodowe, ledowe, boisko)

3/ Stan ulic i chodników, problem skrzyżowań równorzędnych

4/ Linia autobusowa na osiedlu;

5/ Ścieżka rowerowa

6/ Interwencje boiskowe i na placu zabaw

7/ Stan lasku, polany i ścieżek

TEMATY OTWARTE (na nową kadencje):

1/ dokończenie problematyki umów AQUANET-u;

2/ sprawa zakończenia ciągu ścieżki rowerowej (Muchomorowa);

3/ projekt modernizacji Placu Grzybowego;

4/ funkcjonowanie osiedlowej świetlicy;

5/ zakończenie zagospodarowania polany pod lasem;

6/ działania inwestycyjne na boisku i placu zabaw (doświetlenie placu, nowe elementy zagospodarowania, moderniz. nawierzchni)

7/ linia autobusowa na osiedlu (tabor, dopasowanie rozkładu);

8/ oświetlenie uliczne po wymianie na ledowe

9/ współpraca z nadleśnictwem w sprawie porządków i ścieżek w lesie

Podsumowanie – charakterystyka kadencji:

 • zwiększenie integracji mieszkańców i zmiany w poczuciu tożsamości sąsiedzkiej (wewn. i zewn.);
 • uczestnictwo we wspólnych inicjatywach rekreac.- integracyjnych ( ok. 300 – 350 osób )
 • duży wzrost zainteresowania wspólnymi inicjatywami zarówno o charakterze rekreacyjnym jak i charytatywnym – głównymi namacalnymi elementami tej kadencji;
 • zmiany infrastrukturalne (problematyka przyłączy wod.-kan., sieci światłowodowe, oświetlenie, ławki, kosze, plac zabaw, polana pod lasem, Plac Grzybowy, nasadzenia, remonty nawierzchni drog.)
 • komunikacja i informacje z mieszkańcami (portale zarządu, strona internetowa, newsletter – wzrost z ok. 220 do 380) osób.

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2/

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!

Jarosław Dudkiewicz