Wyniki Wyborów Zarządu Osiedla kadencji 2024-2029

W dniu 13 maja br. w osiedlowej świetlicy miało miejsce Zebranie Wyborcze Mieszkańców, w trakcie którego Wójt Gminy Grzegorz Wojtera przeprowadził procedurę wyłonienia nowego składu zarządu osiedla zgodnie z obowiązującym statutem osiedla. Wybrano komisję skrutacyjną (J.Kurant, M.Falkowski, A. Dudkiewicz).

Na początku zebrania Przewodniczący ustępującego zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności osiedlowego samorządu za lata 2019-2024. – https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/05/sprawozdanie-przewodniczacego-zarzadu-z-kadencji-2029-2024/

W trakcie wyborów na funkcje Przewodniczącego zarządu na kolejna kadencje wzięło udział 64 mieszkańców (quorum wyborcze wynosiło 35 osób). Zgłoszono jedyną kandydaturę na to stanowisko Jarosława Dudkiewicza. Za tym wyborem głosowało 61 osób, oddano 1 głos przeciwny i 2 głosy nieważne.

Na 8 stanowisk członków zarządu nowej kadencji zgłoszono 12 osób, które – po swojej krótkiej autoprezentacji – uzyskały następujące poparcie zgodnie z listą zgłoszeń (przy 63 głosujących osobach):

1/ Bożena Krawczak         24 głosy

2/ Włodzimierz Kurant   17 głosów

3/ Iwona Koźlicka            33 głosy

4/ Tadeusz Szajerka         39 głosów

5/ Maria Wosicka – Bura 49 głosów

6/ Renata Ramos              32 głosy

7/ Andrzej Wielgosz         22 głosy

8/ Anita Szymańska         42 głosy

9/ Paulina Rutkowska      52 głosy

10/ Mateusz Mikołajczak 54 głosy

11/ Łukasz Mańko              52 głosy

12/ Krzysztof Kujawski      49 głosy

W wyniku niniejszego głosowania wybrano następujący skład zarządu osiedla grzybowego kadencji 2024-2029 – 8 członków zarządu z największa liczba głosów.

1/ Jarosław Dudkiewicz    Przewodniczący – ul. Muchomorowa

2/ Iwona Koźlicka               ul. Koźlarzowa

3/ Tadeusz Szajerka           ul. Muchomorowa

4/ Maria Wosicka – Bura   Plac Grzybowy

5/ Anita Szymańska           ul. Żurawia

6/ Paulina Rutkowska       ul. Przepiórcza

7/ Mateusz Mikołajczak    ul. Żurawia

8/ Łukasz Mańko                ul. Jaskółcza

9/ Krzysztof Kujawski       ul. Sosnowa

W trakcie obrad poruszono także kwestie którymi interesują się mieszkańcy:

– sprawa korekt umów przyłączeniowych z AQUANET – przewodn. zapowiedział bezpośrednie spotkanie z p-lami tej firmy w połowie czerwca br.;

– kwestie poruszone przez p. Wójta: zapowiedź przetargu na przebudowę skrzyżowania Złotnicka/ Czołgowa/ Obornicka; dalsze losy projektu ścieżki rowerowej na Muchomorowej; budowa skate-parku i CSW przy ul.  Szkółkarskiej; projekt Placu Grzybowego – dalsze losy; III etap zabudowy polany pod lasem.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego kadencji 2024-2029