Zajęcia integracyjne do końca miesiąca maja

Po reorganizacji grafika zajęć integracyjnych na osiedlu (po 1 maja br.) spotkania członków kółka brydżowego zostały w tym miesiącu przeniesione do świetlicy w Jelonku (ul. Sosnowa 20) a docelowo będą miały miejsce w nowym lokalu przy Nektarowej 21. Zajęcia harcerskie i zuchowe szczepu NOMADA odbywają się w tym miesiącu plenerowo a docelowo harcówka będzie także zorganizowana w tym samym miejscu na ul. Nektarowej.

Kółko brydżowe w miesiącu maju przeniosło się do świetlicy Sołectwo Jelonek przy ul. Sosnowej 20. Dotyczy to ustaleń obu tygodniowych terminów (środy g. 18.00 do 22.00 jak i sobót g. 10.00 do 16.00) zgodnie ze stanowiskiem Wójta z ostatniego pisma https://www.facebook.com/share/p/upJZGiM8rgJg6tSc/. Prawdopodobnie od czerwca ostatecznie zajęcia te będą miały miejsce w lokalu Zarząd Osiedla Suchy Las przy ul. Nektarowej 21. Szczegóły u kierującego kółkiem Andrzeja Wielgosza (tel. +48502519561).

Zbiórki zuchowe i harcerskie. W nawiązaniu do stanowiska Wójta https://www.facebook.com/share/p/paTzdcz4VsE5gWuC/ w kwestii funkcjonowania naszej świetlicy przy Placu Grzybowym, uprzejmie przypominamy, że zbiórki zuchowe i harcerskie nie będą już odbywały się w naszym lokalu. Obecnie Zbiórki odbywać się będą plenerowo do czasu przygotowania lokalu na Nektarowej 21. W międzyczasie sprzęt i wyposażenie harcerskie będzie jedynie składowane w naszej świetlicy.

Zgodnie z podjętą uchwałą RG z 21.03.2024, Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla nie ma wpływu na zmianę tej decyzji i powrót harcówki na Plac Grzybowy nie jest przewidziany.

Zajęcia szachowe nie będą miały miejsca w piątek 31.05 a w czerwcu będą miały miejsce jeszcze  dwa zajęcia przed wakacyjną przerwą.

Pozostałe zajęcia zostały przeorganizowane tak by grafik zajęć obejmował tylko te godziny, które decyzją Wójta zostały ograniczone tylko do dni powszednich do godziny 20.00. 

W zakresie zajęć plenerowych do końca maja nie będzie zajęć piłkarskich z trenerem TMS SUCHARY SL; zajęcia Akademii Reissa odbywają się bez zmian. Od początku czerwca oba cykle zajęć będą się odbywać zgodnie z zasadami uzgodnionymi z rodzicami dzieci – uczestników. Odbywają się także poniedziałkowe zajęcia lekkoatletyczne oraz czwartkowe zajęcia koszykarskie. Wszystkie te zajęcia na boisku przy ul. Sosnowej. 

W tym miejscu także w dniu 1 czerwca (sobota) będzie miał miejsce nasz rodzinny festyn GRZYBONALIA.

W maju 25.05 (sobota o 11.00)  będą miały nasze zajęcia JOGA na polanie (pod lasem przy Muchomorowej) z Olą Turkowiak – a w czerwcu mamy zaplanowane dwie kolejne soboty (już od 10.00 do 11.00).

Zarząd Osiedla Grzybowego