Zarząd osiedla – otwarte tematy końca kadencji

W związku z końcem kadencji osiedlowego samorządu, odchodzący zarząd osiedla (2029-2024) przygotował listę tematów interwencyjnych i inwestycyjnych, które w ocenie społeczników z osiedla pozostają wciąż tematami otwartymi a które należałoby kontynuować w następnej kadencji.

Treść pisma z 09.05 br. została wstępnie omówiona zarówno na ostatnim posiedzeniu zarządu osiedla 12.04 br. ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/04/sprawozdanie-z-zebrania-zarzadu-osiedla-12-04-br/ ) jak również z szefem referatu komunalnego UG. p. Damianem Torbą.

 SKMBT_C36424051314110