Zdrój wodny na boisku

W nawiązaniu do naszej ostatniej informacji nt. zmian na placu zabaw i boisku przy ul. Sosnowej ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/05/zmiany-na-placu-zabaw-i-boisku-przy-sosnowej/ ) , uprzejmie informujemy za referatem komunalnym UG o zmianie lokalizacji zdroju wodnego w nowe miejsce; zadanie to zostanie wykonane za kilka dni. W ubiegłych latach kilka razy urządzenie to ulegało awarii. Wg. fachowców jednym z głównych tego powodów było zapiaszczanie urządzenia przez użytkowników. Zmiana lokalizacji w teren trawiasty i wykonanie wokół niego powierzchni tartanowej (zgodnie z jednym z ZL’2024) spowoduje mniejszą awaryjność urządzenia.

Jednocześnie wystąpiliśmy do UG z prośbą o dokonanie przeglądu stanu boiska i placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stanu drewnianej wiaty oraz nawierzchni tartanowej boiska.

Osiedle Grzybowe – zarząd osiedla