Debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2023r.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SUCHY LAS ZA ROK 2023

Informuję, że na stronie bip.suchylas.pl został zamieszczony Raport o stanie Gminy Suchy Las za rok 2023 – https://bip.suchylas.pl/298/raport-o-stanie-gminy/

Raport został przygotowany w dwóch formatach: interaktywnej strony internetowej – https://suchylas-2023.g.fundacjamiasto.pl/raport-2023
Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Suchy Las podczas sesji absolutoryjnej zaplanowanej na dzień 26 czerwca 2024 r. o godz. 16.30.
Zgodnie z treścią art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w debacie nad raportem mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy.
Na podstawie art. 28aa ust. 7 pkt 1 i ust. 8 ww. ustawy w celu zabrania głosu podczas sesji Rady Gminy w debacie nad raportem, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 25 czerwca br. do godz. 12.00 do Urzędu Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las.
Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym, liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy Suchy Las postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Marcin Kołodziejczak

Sekretarz Gminy Suchy Las