Modernizacja Placu Grzybowego – po konsultacjach

W czwartek 13.06 w świetlicy miało miejsce ostatnie spotkanie w ponad rocznym cyklu Konsultacje w sprawie modernizacji Placu Grzybowego. Dziękujemy za kolejne ciekawe spotkanie z grupą kilkunastu mieszkańców, zainteresowanymi bezpośrednio losami działań projektowych wokół planów przebudowy placu grzybowego. Po marcowym spotkaniu z p-lami UG i projektantką i dyskusji nad 3 koncepcjami, obecnie przybyli (w tym 8 osób z samego placu) mieli szanse analizować czwartą wersje która była wynikiem ówczesnych sugestii. Opierała się ona o założenie zablokowania ruchu przelotowego od strony ul. Opieńkowej i przeniesienia większości stanowisk postojowych na wschodnią pierzeję placu (koncepcja nr 4 widoczna jest w witrynie świetlicy).

Po ciekawej dyskusji zebrani skłaniają się do dalszych prac projektowych na bazie koncepcji nr 1 z modyfikacją na rzecz poprawnych gabarytów stanowisk postojowych i znacznego zwiększenia miejsc zielonych, przy zachowaniu obecnej ilości parkingów.

Dziękujemy za kolejne opracowanie wariantowe ref. komunalnemu i p. Wójt Ilonie Ciok oraz wszystkim mieszkańcom, którzy angażują się w tematykę modernizacji Placu.

Wkrótce przedstawimy pełny raport kończący okres konsultacji i rozpoczynający okres tworzenia projektu technicznego modernizacji placu.

Efekt konsultacji społecznych będzie także zaprezentowany na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW w dniu 19 czerwca br.