Nowe znaki na osiedlu

Zgodnie z informacją uzyskaną z ref. komunalnego UG, na osiedlu wprowadzono kilka nowych znaków – przede wszystkim poprawiających czytelność jazdy na ścieżce rowerowej na ul. Muchomorowej przy skrzyżowaniach z Ptasim Zaułkiem oraz lustro bezpieczeństwa na ul. Jaskółczej / Maślakowej.

W nawiązaniu do sugestii zarządu (a także radnej Iwony Koźlickiej) o wprowadzenie czytelnego oznakowania „przerwanego” ciągu rowerowego pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka w ulicy Muchomorowej. Te nowe znaki to wprowadzenie przez Urząd dodatkowych oznakowań kierunkowych dla rowerów, które formalnie ukazują kierunki jazdy rowerowej w rejonie ul. Ptasi Zaułek/ Muchomorowa.

Na razie wniosek radnej o wymalowanie pasa rowerowego w ulicy Ptasi Zaułek nie został zrealizowany, choć jest on w trakcie zatwierdzania formalnego. Zgodnie z informacjami powstanie on niezależnie od dalszych losów ewentualnej budowy ścieżki rowerowej  w ulicy Muchomorowej.

Przypominamy, że w II półroczu przewidziana jest realizacja projektu uzupełnienia odcinka ścieżki rowerowej w ulicy Muchomorowej (konsultacyjnie są brane pod uwagę dwie opcje…w ulicy Muchomorowej lub poprzez Ptasi Zaułek).

Powstało także lustro bezpieczeństwa na narożniku ulic Maślakowej i Jaskółczej.