Odpowiedzi Urzędu z 04.06 br. na interwencje zarządu

Odpowiedzi (dotarły 07.06 br.) Urzędu Gminy na wnioski interwencyjne zarządu z dnia 11.03 i 09.05 br. ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/zarzad-osiedla…/).

Odpowiedzi dotyczą próśb samorządu osiedla o decyzje i rozwiązania bieżących zgłaszanych kwestii, ujętych jako lista tematów w toku z końcem mijającej kadencji (2019-2024).

SKMBT_C36424061113580