Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – konsultacje

Informujemy o planowanym wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las do publicznego wglądu wraz z dyskusjami publicznymi.

Wyłożenie będzie trwało od 28.06.2024 r. do 21.07.2024 r.
Dyskusja publiczna odbędzie się 8.07.2024 r. (Chludowo).
Dyskusja publiczna odbędzie się 15.07.2024 r. (Suchy Las).
Uwagi zbierane będą do 13.08.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

PUNKT KONSULTACYJNY