Zdrój wodny na boisku

Zdrój wodny przy boisku został uruchomiony. W nawiązaniu do naszych informacji https://www.facebook.com/share/p/kc14U1Jr2shGw5iU/

w dniu wczorajszym zakończono sygnalizowane przeniesienie ujęcia wody pitnej w nowe miejsce, gwarantujące brak kolejnych przypadków zatkania zaworu piaskiem.