ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW w dniu 19 czerwca br.

ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO ZAPRASZA NA:

Zebranie Mieszkańców –

środa 19 czerwca 2023 godz. 16.30;

osiedlowa świetlica

Plac Grzybowy 16

Zebranie Mieszkańców  OSIEDLA GRZYBOWEGO

na podst. rozdz. 4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami

Przewidywany porządek obrad:

1/ Wybór przewodniczącego zebrania i zatwierdzenie porządku obrad

2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności

3/ Prezentacja wyjaśnień p-li AQUANET w sprawie zmian w umowach przyłączeniowych wod.-kan.

4/ Przedstawienie aktualnego stanu realizacji Zadania Lokalnego na 2024 rok (na podst. uchwały nr 29/2023 z 11.09 ubr.)

5/ Uchwała ZM (nr 31/2024) w sprawie zmian klasyfikacji budżetowej środków z ZL’2024

6/ Uchwała ZM (nr 32/2024) w kwestii powołania przy zarządzie:

         – komisji ds. modernizacji Placu Grzybowego i zadrzewienia osiedla;

         – komisji komunalnej;

7/ Prezentacja koncepcji przebudowy Placu Grzybowego

8/ Przedstawienie dotychczasowych wniosków – propozycji do Zadania Lokalnego na 2025 rok.

9/ Wolne głosy i wnioski

10/ Zakończenie zebrania.