Co dalej z zalewaniem ulicy Sosnowej?

Co rusz mocno pada.

W nawiązaniu do poniższego posta z początku miesiąca i w nawiązaniu do relacji z sesji Rady Gminy (https://www.facebook.com/share/p/Fna18hFCk7RnioTg/) oraz kolejnych głosów mieszkańców ulicy Sosnowej, składanych na ręce Przewodniczącego Zarządu, przypominamy, że nasz samorząd pierwszy raz interweniował w tej sprawie prawie 5 lat temu.

Powszechnym wiadomo, że problem nawałnicowego zalewania kilku posesji wynika przede wszystkim z błędu planistycznego z początków budowy osiedla, zarówno co do głównego kolektora deszczowego jak i poziomu posadowienia jednego z szeregowców.
Niestety, sytuacja nie jest prosta technicznie, nie da się przebudować kolektora i ulicy bez znacznych nakładów i zakresów prac na dużym obszarze osiedla. Należy szukać innych rozwiązań z czasowym gromadzeniem nawałnicowej nadmiarowej ilości zalegającej wody, którą nie zdoła przyjąć kanalizacja deszczowa.
W ubiegłym roku Rada Gminy zaplanowała środki na działania rozpoznawcze i przeglądowe. Doszło wtedy jedynie do udrożnienia (wyczyszczenia) kolektora w feralnej okolicy. Jak widać, nie rozwiązało to problemu. Po kolejnej ulewie woda ponownie zalała kilka mieszkań (przynajmniej czwarty raz w ciągu 6 lat).
Tym bardziej kilka dramatycznych sytuacji z ostatnich lat, powinno zmusić decydentów do podjęcia pilnych strategicznych decyzji i przyjąć konkretne działania.
Mamy nadzieję, że deklaracja złożona na ostatniej sesji Rady Gminy 26 czerwca w tej sprawie, zostanie wprowadzona w czyn i nasi mieszkańcy otrzymają wreszcie konkretną propozycje i termin rozwiązania niniejszego problemu. Mamy nadzieję, że zaangażowanie w tej sprawie p. Wójt Ilony Ciok, gwarantuje, że uda się teraz znaleźć sprawne i konkretne rozwiązanie wraz z ich wdrożeniem w nieodległym czasie.
Będziemy te kwestie monitorować jako najpilniejszy problem osiedla, który musi wreszcie znaleźć rozwiązanie. Widać, że zmiany klimatyczne nie pomogą w tej kwestii.

W nawiązaniu do komunikatu zarządu o stratach po ostatniej ulewie na osiedlu (https://www.facebook.com/share/p/Jxmeugk9U6rEzhSv/) załączamy jeszcze dokumentacje fotograficzną kolejnego, czwartego już w ciągu ostatnich lat, zalania posesji na ulicy Sosnowej w minionym tygodniu.

Działania udrażniające główny kolektor w ubiegłym roku w ulicy Sosnowej pomogły jedynie doraźnie. Temat jest wciąż otwarty.