Działania planistyczne w gminie

Działania planistyczne.

W załączonej grafice Gmina Suchy Las znajdują się informacje dotyczące wyłożeń do publicznego wglądu wszczętych procedur, które trwają w lipcu i sierpniu 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się i do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.
Pierwsze ze spotkań w sprawie Studium dla Gminy odbyło się w Chludowie i wywołało spore poruszenie dyskutantów co do proponowanych zapisów dla północnej części gminy.
W najbliższy poniedziałek 15.07 o godz. 16.00 w sali „octopus” będzie można przedyskutować proponowane zapisy tego dokumentu rejonu Złotnik i bezpośrednio otoczenia naszego osiedla. Zwracamy uwagę na propozycje zabudowy obiektem sportowym w rejonie między Złotnikami Wieś a Osiedlem Grzybowym.
Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: