Nowe regulacje w sprawie uchodźców

Ważne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.
Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców – w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończyło się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.
Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.
Obywatele Ukrainy, którzy nadal wymagają wsparcia, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Numery telefonu infolinii w Urzędzie Wojewódzkim dla osób poszukujących zakwaterowania: 987 (całodobowo), 61 854 11 72 (w godzinach pracy Urzędu).