TRUDNY POCZĄTEK

Krótka i dramatyczna historia Osiedla Grzybowego w Złotnikach gm. Suchy Las Województwo Wielkopolskie

Budowę Osiedla Grzybowego w Złotnikach rozpoczęto w roku 1996 na polu Akademii Rolniczej w Poznaniu przy ul. Nektarowej w Złotnikach. Budowę osiedla zainicjowało, zaprojektowało i prowadziło P.U.I. Developer Sp. z o.o., poczatkowo z siedzibą w Poznaniu. Dynamiczna reklama przedsięwzięcia szybko i skutecznie zainteresowała potencjalnych klientów firmy, głównie mieszkańców blokowych osiedli w Poznaniu. Osiedle zaprojektowano jako siedlisko około 700 domostw szeregowych, parterowych domów jednorodzinnych i domów czterorodzinnych z docelową liczbą mieszkańców ponad 2000 osób. Rada Gminy uchwaliła nazwy wirtualnych ulic, aby nowi mieszkancy zgodnie z prawem mogli się zameldować. Osiedle administracyjnie leżało w sołectwie Złotniki Wieś, gdzie sołytysem był i jest do dzisiaj pan Ryszard Janasik. Nazwy pochodzące od nazw grzybów (Borowikowa, Opieńkowa, Podgrzybkowa) zasugerowały nazwę osiedla. Szybko powstawały szeregi domów przy ul. Nektarowej, Kurkowej, Rydzowej, Pieczarkowej i Czubajkowej… W ciagu kilku lat powstał zabudowany Plac Grzybowy oraz domy przy ul. Opieńkowej, Muchomorowej, Sosnowej i Pieczarkowej aż po „daleką” ul. Bocianią, Pawią i Żurawią. Osiedle budowano wraz infrastrukturą – ulicami z oświetleniem, siecią kanalizacyjną, deszczową i gazową od ul. Nektarowej w kierunku ul. Złotnickiej. Niestety, w roku 2002 firma Developer w połowie budowy osiedla bezwstydnie upadła, pozostawiajac wielu mieszkanców w dramatycznej sytuacji – finansowej i cywilizacyjnej. Masę upadłości po firmie developerskiej przejął syndyk, co wcale nie rozwiązało problemów mieszkańców – ofiar upadłości developera, a słuszne ich roszczenia wobec upadłej firmy nie zostały do dzisiaj zaspokojone.

Już od czasu powstania pierwszych szeregów sąsiedzi z ul. Kurkowej, Koźlarzowej i Nektarowej zaczęli spontanicznie organizować życie towarzyskie nowej „wiejskiej” społecznosci. Organizowano spotkania i pikniki pod lasem, wspólne sprzątanie lasu i osiedla, spotkania przy opłatku wigilijnym na ul. Koźlarzowej… Podejmowano też przedstawicielskie kontakty z Urzędem Gminy w sprawach osiedla, a do Rady Sołeckiej (najmniejsza jednostka samorządowa w naszym kraju) weszło trzech mieszkańców – panowie Krzysztof Brzeziński, Andrzej Smoczyński i Stanisław Wróbel. Z czasem okazało się jednak, że sprawy i problemy mieszkańców Złotnik Wsi i Osiedla Grzybowego są całkowicie różne, życie codzienne obu miejscowości toczyło się bez kontaktów równolegle, a doroczne samorządowe zebrania wiejskie mieszkańców sołectwa zupełnie nie interesowały ludzi z Osiedla Grzybowego. Mieli swoje specyficzne problemy zwiazane z pracą w Poznaniu i życiem w małym miasteczku, jakim jest w istocie Osiedle Grzybowe. Zrodziła się więc sąsiedzka inicjatywa utworzenia nowej, odrębnej  jednostki pomocniczej gminy – Osiedla Grzybowego – aministracyjnego odpowiednika sołectwa. Po wspólnych konsultacjach skierowano do Rady Gminy pismo (z dn. 30. 09. 2001 r.) sygnowane podpisami kilkudziesięciu mieszkańców z wnioskiem o utworzenie nowej pomocniczej jednostki administracyjnej Osiedle Grzybowe. Zgodnie z procedurą jaką przewiduje polski ustrój samorządowy, odbyły się w Złotnikach Wsi i Urzędzie Gminy w Suchym Lesie dwa zebrania konsultacyjne mieszkanców sołectwa Złotniki Wieś, podczas których zebrani wyrazili zgodę na wydzielenie naszego osiedla z sołectwa oraz zatwierdzili oficjalną nazwę – Osiedle Grzybowe, mimo że połowa osiedla ma „ptasie” nazwy ulic. W konsekwencji Rada Gminy przychyliła się do wniosku naszej społeczności i uchwałą nr LII/511/2002 z dn. 07. 02. 2002 roku osiedle powołano do samodzielnego życia samorządowego oraz zatwierdziło jego Statut. Fakt ten przypieczętowała publikacja tekstu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 44 z 25 marca 2002 r. poz. 1290, a po upływie 14 dni od daty publikacji uprawomocniła się.  Na mapie Polski zaistniało oficjalnie Osiedle Grzybowe jako samodzielna jednostka administracyjna kraju we wsi Złotniki na obszarze pomiędzy ul. Nektarową, Sosnową, Złotnicką i szlakiem kolejowym. Znaleźliśmy się więc u siebie na własnym podwórku i w bardzo dużym stopniu to, co dzieje się z naszym miejscem zamieszkania, zależy tylko od nas – mieszkańców osiedla. Zależy od naszej inicjatywy,  chęci uczestnictwa w życiu samorządowym osiedla i gminy, impetu w działaniu, dzielności osobistej oraz potencjału intelektualnego naszej grzybowej społeczności. A tych ostatnich cnót na pewno nam nie brakuje.

W dniu 17 maja 2002 r. odbyło się pierwsze zebranie mieszkańców osiedla, na którym wybrano 5-cio osobowy Zarząd z przewodniczącym na czele. Wszyscy mieszkańcy osiedla stanowią jego samorząd, a wybrany zarząd jest jego ciałem wykonawczym. Przewodniczący Zarządu Osiedla jest odpowiednikiem sołtysa i prawą ręką Wójta gminy Suchy Las na tym terenie. Zgodnie ze statutem przewodniczący zarządu zwołuje Zebrania Mieszkańców (conajmniej dwa w ciagu roku lub więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba) w sprawach żywotnych dla całej grzybowej społeczności, na które zapraszani są pan Wójt i jego zastępca, zapraszani też mogą być – wedle potrzeby i życzenia mieszkańców – inni przedstawiciele władz samorządowych gminy lub np. służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo  (komendant straży gminnej, komendant posterunku policji) a także panowie prezesi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Komunikacji Publicznej…). Inicjatywę zwoływania zebrań mieszkańców mają też ustawowo: co najmniej 50 mieszkańców lub członkowie zarządu osiedla. W lokalnych wyborach samorządowych radnym w naszej Radzie Gminy wybrany został sąsiad pan Andrzej Rakowski (ul. Koźlarzowa) i Stanisław Wróbel (ul. Kurkowa) – biorą oni udział w sesjach Rady Gminy oraz pracach różnych komisji Rady. Osiedle ma przydzielony budżet na realizowanie celów statutowych samorządu, w roku 2006 wynosi on 2200 zł. Tyle krótkiej lekcji w zakresie ustroju samorządowego…

Nie pozostaje nam nic innego, jak z optymizmem patrzeć w przyszłość i cieszyć się mieszkaniem na naszym niepowtarzalnym Osiedlu Grzybowym w Złotnikach.

Sanisław Wróbel – radny Osiedla Grzybowego