INTERWENCJE/ PISMA 2023

2023

1. 02.01.2023 Nabór wniosków do Młodzieżowej Rady Wojew. Wlkp.

2. 02.01.2023 Interwencja w sprawie niesprawnego oświetlenia na Ptasim  Zaułku.

3. 04.01.2023 Interwencja w sprawie awarii sprzętu kuchennego w obrębie świetlicy

4. 05.01.2023 Zgłoszenie do Straży Gminnej problemów z niedozwolonym parkowaniem we wjazdach do prywatnych posesji na terenie placu Sokoła przy klinice weterynaryjnej.

5. 18.01.2023 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego na ulicy powiatowej (ul. Złotnicka) przy dojściu do peronów PKM-ki.

6. 18.01.2023 Zgłoszenie niebezpiecznego wychylenia się masztu flagowego na placu grzybowym do referatu komun. UG.

7. 20.01.2023 Prośba do Wójta o wyjaśnienie sytuacji zakupu fotopułapki w ramach Zadania Lokalnego '2023.   pismo do UG sprawa zakupu z ZL (fotopułapka)

8. 23.01.2023 Zgłoszenie niesprawności funkcjonowania oświetlenia ulicznego w rejonie ronda Nektarowa/ Muchomorowa.

9. 23.01.2023 Interwencja w sprawie niedziałającego ciągu lamp na ul. Kruczej (między Bocianią a Placem  Sokoła).

10. 26.01.2023 Interwencja w ZGK w kwestii docięcia przerastającej roślinności na ul. Nektarowej i Koźlarzowej.

11. 29.01.2023 Zgłoszenie do UG niesprawnej lampy na ul. Opieńkowej.

12. 04.02.2023 Interwencja w AQUANET w sprawie podejrzenia skażenia wody na przyłączu w ul. Jaskółczej.

13. 09.02.2023 Zgłoszenie do UG zarzutów co do ukierunkowania kamer modernizowanego monitoringu osiedlowego na ul. Sosnowej.

14. 14.02.2023 Interwencja w sprawie nieprzejezdności i braku przejścia (błoto) na głównej ścieżce w sąsiedzkim lasku – UG i nadleśnictwo.

15. 20.02.2023 Interwencje w UG w sprawie detali realizacji ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej – wjazdy do posesji.

16. 28.02.2023 Rozmowy z OPS w sprawie dodatkowych zajęć dla seniorów.

17. 05.03.2023 Interwencje w Straży Gminnej nt. niepoprawnego parkowania pojazdów – klientów kliniki weteryn. przy placu Sokoła.

18. 12.03.2023 Rozmowy z społka GCI i INEA nt. problemów ze światłowodem w rejonie ul. Nektarowej.

19. 15.03.2023 Zgłoszenie do UG wadliwie działającej lampy na ul. Pawiej.

20. 16.03.2023 Pismo dot. obwieszczenia o dec. środowisk. w Złotkowie.

SKMBT_C36423031610071

21. 21.03.2023 Zgłoszenie do ZGK niezabezpieczonej studzienki wodoc. na placu zabaw

22. 24.03.2023 Informacja z UG o wyłożeniu projektów MPZP rejonu Jelonka i Biedrusko

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1626/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-czwartym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

  1. MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1625/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-rejon-ulic-poznanskiej-i-ogrodowej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

23. 27.03.2023  Zgłoszenie do UG ciągu niedziałających lamp  na ul. Nektarowej.

24. 30.03.2023  Pismo Wójta w sprawie zakupu fotopułapki

Po kilkutygodniowej wymianie korespondencji z Urzędem Gminy w sprawie zakupu fotopułapki (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/zakup-fotopulapki-z-zl2023/) z tzw. Zadania Lokalnego '2023, ostatecznie otrzymaliśmy przychylne stanowisko Wójta.      Os. Grzybowe, ZĹ otniki – WieĹ , pismo 2-1

25. 31.03.2023 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

OBWIESZCZENIE_kwalifikacja wojskowa 2023

26. 03.04.2023  Zgłoszenie do UG niesprawnej lampy w  na ul. Muchomorowej.

27. 05.04.2023  Interwencja u Wójta w sprawie wykonania stanowisk postojowych przy ul. Muchomorowej w imieniu mieszkańców po zbudowaniu ścieżki rowerowej.

28. 07.04.2023 Obwieszczenie w sprawie dec. środ. Złotkowo

Obwieszczenie – Budowa centrum logistycznego oraz terminala kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Złotkowie – umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

29. 07.04.2023 Materiały wyjaśniające prawa i obowiązki jednostek pomocniczych w Suchym Lesie – po spotkaniu z sekretarzem Gminy w dniu 13.03 br.SKMBT_C36423040616480

30. 11.04.2023 Zgłoszenie uszkodzenia zabawki z placu zabaw do ZGK.

31. 13.04.2023 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie pielęgnacji nowych nasadzeń zieleni na osiedlu w związku z brązowieniem igliwia.

32. 14.04.2023 Zgłoszenie do  ref. komun. UG zdewastowanej skrzynki energetycznej na boisku przy ul. Sosnowej.

33. 18.04.2023 Pismo do Wójta z lista tematów przedstawionych na Zebranie Mieszkańców.SKMBT_C36423041816591

34. 21.04.2023 Pismo z nadleśnictwa Łopuchówko – szkodniki w lasach

1455_001-1

35. 30.04.2023 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu MPZP rejony Złotkowo-zachód

Obwieszczenie – po raz kolejny opublikowano temat zagospodarowania obszaru na północ od trasy S11 w Złotkowie

Budowa centrum logistycznego oraz terminala kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Złotkowo – część zachodnia.SKMBT_C36423050116380

36. 04.05.2023 Interwencja do  Centrum Kultury w sprawie odtworzenia malowideł gier chodnikowych dla dzieci na placu grzybowym.

37. 05.05.2023 Interwencja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w sprawie ratującego oprysku na chorującej centralnej Choinie – świerku na placu grzybowym.

38. 08.05.2023 Prośba do UG w sprawie czasu oświetlenia boiskowego ponad godz. 21.00 (po decyzji z  1.12 ubr. o skróceniu czasu oświetlenia boiska przy ul.  Sosnowej).

39. 09.05.2023 Pismo OSP Zielątkowo w sprawie Prezesa jednostki.pismo-oswiadczenie-2

40. 10.05.2023 Pismo-interpelacja w sprawie wydanych zgód na wjazdy pojazdami ciężarowymi na osiedle.

SKMBT_C36423051015220

41. 15.05.2023 Interwencja w sprawie samochodów ciężarowych na ulicach osiedla w Policji i Straży Gminnej.

42. 22.05.2023 Interwencja do ZGK w sprawie awarii instalacji wodociągowej przy placu zabaw na ul.  Sosnowej.

43. 22.05.2023 Pismo do Wójta w sprawie wsparcia warsztatów zielarskich na osiedlu. . SKMBT_C36423052214291

44. 23.05.2023 Interwencja w ZGK w sprawie uszkodzonej bramki po przeciwnej stronie placu zabaw – uszkodzony element konstrukcyjny bramki.

45. 24.05.2023 Interwencja w ZGK i UG w sprawie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach ulic Muchomorowej i Sosnowej ze Złotnicką (droga powiatowa) z powodu przerastającej roślinności.

46. 30.05.2023 Interwencja i wyjaśnienia w ref. komunalnym UG w sprawie perspektyw przebudowy ulicy Jaskółczej.

47. 05.06.2023 Kolejna interwencja w Urzędzie Gminy w sprawie niesprawnego zaworu wodociągowego przy tzw. zdroju wodnym na boisku przy placu zabaw na ul. Sosnowej.

48. 07.06.2023 Kolejna interwencja w ZDP w sprawie wykaszania poboczy ul. Złotnickiej.

49. 08.06.2023 Uzgodnienia z ref. komunalnym w sprawie niesprawnej deszczownicy na boisku przy placu zabaw.

50. 12.06.2023 Pismo w sprawie procedury MPZP w Złotnikach ul. Prosta.

51. 14.06.2023 Uzgodnienia z UG w sprawie docięcia krzewów i drzew w obrębie nowo uruchomionej ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej.

52. 15.06.2023 MPZP – procedura dla Złotkowa – południowy wschód – Obornicka / Żytnia

53. 16.06.2023 Pismo do Urzędu Gminy w sprawie suszy.

W związku z trwającymi upałami i co raz większą suszą w obrębie terenów zielonych; zarządowa komisja ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego, wystosowała pismo do UG.

SKMBT_C36423061514190

54. 16.06.2023 Uzgodnienia z proboszczem parafii w Złotnikach w sprawie donośności i dużej emisji nagłośnienia placu przed kościołem w ramach  nabożeństw i uroczystości religijnych.

55. 20.06.2023 Zgłoszenie do ZGK dewastacji ławek parkowych przy zbiornikach retencyjnych z prośbą o naprawy.

56. 23.06.2023 Interwencja w ZDP i AQUANET oraz służbach gminnych w sprawie zapadliska przy studzience kanalizacyjnej w drodze serwisowej ul. Złotnickiej.

57. 26.06.2023 Uzgodnienie interwencyjne w sprawie funkcjonowania agregatu prądotwórczego dla FIRE FOOD DEPARTMENT – tymczasowego punktu gastronomicznego na ul. Sosnowej.

58. 26.06.2023  Zgłoszenie uwagi przez mieszkańca o uciążliwości zajęć świetlicowych w osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym 16.

59. 27.06.2023 W nawiązaniu do pisma naszej komisji ds. zadrzewienia osiedla (…) przy zarządzie osiedla (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/06/susza-a-kwestia-nowych-nasadzen/) publikujemy uzyskaną odpowiedź z Urzędu Gminy na temat podjętych działań w sprawie ochrony wykonanych nowych nasadzeń w trakcie suszy.

2080_001-1

60. 29.06.2023 Pismo stowarzyszenia FIGHTER w sprawie półkolonii na osiedlu.

SKMBT_C36423070612090

61. 04.07.2023 Zgłoszenie interwencyjne do ref. komun. UG niesprawnej lampy na ul. Maślakowej oraz niesprawnego sprzętu pompującego – modemu rowerowego przy boisku na ul. Sosnowej.

62. 06.07.2023 Ponowne interwencyjne zgłoszenie do ZGK awarii elementu konstrukcyjnego jednej z bramek na boisku przy ul. Sosnowej.

63. 08.07.2023 Interwencja do Straży Gminnej i Komendy Policji SL w sprawie zakłócania spokoju i hałas dochodzący z jednej z posesji na osiedlu.

64. 18.07.2023 Kontakt z UG w sprawie propozycji najmu boiska na nagranie promocyjne firmy zewnętrznej.

65. 20.07.2023 Interwencja w nadleśnictwie w sprawie podejrzanej niedzielnej wycinki drzewostanu w sąsiedzkim lesie.

66. 27.07.2023 Interwencja w UG w sprawie docinki drzew w klinach widoczności skrzyżowań ul. Słowiczej i Sowiej przy nowej ścieżce rowerowej oraz w sprawie chwastów na placu grzybowym.

67. 28.07.2023 Pismo mieszkańców sąsiadujących ze świetlicą do zarządu osiedla w sprawie uciążliwości prowadzonych zajęć.

S25C-4 Fund23072806500

68. 31.07.2023 Interwencja w straży gminnej i policji nt. problemu usuwania zalegających wraków na podstawie pisma mieszkanki.

pismo mieszkanki (dane i adres do wiadomości zarządu)

Komenda Straży Gminnej Złotniki

Szanowny Panie Komendancie,

zwracam się z prośbą o interwencję w kwestii usunięcia samochodu osobowego marki Renault Clio, o numerach rejestracyjnych (…), pozostawionym na Osiedlu Grzybowym w Złotnikach przy ulicy Kożlarzowej (zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Maślakową). Naklejka na przedniej szybie samochodu ma treść (…).

Wrak samochodu został porzucony we wrześniu 2022 roku i od tego czasu auto nie jest eksploatowane. O jego stanie technicznym świadczą między innymi przebite opony, otwarte drzwi samochodu oraz śmieci budowlane pozostawione wewnątrz auta. Auto pokryte jest odpadami z okolicznych drzew.

Z niepokojem stwierdzam, że pojazd w takim stanie technicznym stanowi zagrożenie dla dzieci .

W załączeniu przesyłam kilka zdjęć dokumentacyjnych. Licząc na interwencję Pana Komendanta pozostaję z poważaniem

(…)

69. 06.08.2023 Interwencja w ref. komunal. UG w sprawie niesprawnej studzienki kanalizacyjnej

70. 09.08.2023 Interwencja w referacie komunalnym w sprawie niesprawnej deszczownicy na boisku przy ul. Sosnowej

71. 12.08.2023 Interwencja w ZGK i urzędzie w sprawie porzuconych śmieci na Muchomorowej.

72. 19.08.2023 Rozmowy z nadleśnictwem w sprawie prac porządkowych w okolicznym lasku.

73. 22.08.2023 Interwencja w Urzędzie Gminy w sprawie prac przy wymianie oświetlenia publicznego na ledowe.

74. 25.08.2023 Interwencja w ref. promocji UG w spr. flag na masztach na placu grzybowym i odpowiedź sekretarza Gminy w tej sprawie:

„Sprawa ta została przedyskutowana z p. Wójtem G. Wojterą i Zastępcą Wójta p. I. Ciok podczas omawiania propozycji zadań lokalnych Osiedla Grzybowego na 2024 r. Zdecydowano, że środki na zakup flag Osiedle powinno sobie zaplanować w kwocie na tzw. wydatki na bieżące funkcjonowanie organów jednostek pomocniczych, która została usankcjonowana uchwałą nr LVIII/672/23 z dnia 25.05.2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej. W tej puli do wysokości 2.500 zł  właśnie taki wydatek powinien się znaleźć. Propozycja, aby Osiedle zaplanowało sobie środki na 2024 r. na zakup flag właśnie w tej puli. Takim celom są te środki dedykowane.”   M.Kołodziejczak

75. 01.09.2023 Interwencja w referacie komunalnym UG w sprawie niesprawności funkcjonowaniu oświetlenia boiskowego przy ul. Sosnowej.

76. 05.09.2023 Rozmowy i wyjaśnienia dot. zgłoszonego podejrzenia nieobyczajnego zachowania, które miało miejsce na osiedlu w miejscu publicznym. Po rozmowach brak podstaw do nadania sprawie biegu oficjalnego.

77. 06.09.2023 Wyłożenia projektów MPZP rejonu Złotnik (ul. Prosta) i Jelonka (Złotnicka / Sosnowa – po raz piąty).

MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1710/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-piatym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

MPZP Złotniki – rejon ulicy Prostej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1711/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-prostej/

78. 13.09.2023 Interwencja w UG ref. komun. w sprawie nieczytelności rozkładów jazdy na przystankach autobusowych 

79. 15.09.2023 Interwencja w ZGK w sprawie nieprawidłowego wykaszania nowych trawników w obrębie placu grzybowego.

80. 18.09.2023 Wyjaśnienia w sprawie kontenerów na segregowane odpady w obrębie placu zabaw i boiska przy ul. Sosnowej.

81. 18.09.2023 Pismo sąsiadów w spr. lokalu świetlicy i zajęć integracyjnych.

W nawiązaniu do wymiany korespondencji i dyskusji na Zebraniu Mieszkańców  kolejne pismo sąsiadów lokalu osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym nr 16 skierowane do Wójta Gminy SL oraz w nawiązaniu do toczącej się dyskusji o uciążliwościach funkcjonującego miejsca osiedlowej integracji. S25C-4 Fund23091509280

82. 20.09.2023 Interwencja w ZGK w sprawie przerastającej roślinności w tzw. klinach widoczności na skrzyżowaniach Muchomorowej i Sosnowej ze Złotnicką.

83. 28.09.2023 Uzgodnienia z ref. BI Urzędu Gminy w spawie korekt wykonawstwa nawierzchni ulicy Kruczej w aspekcie propozycji nowych nasadzeń.

84. 11.10.2023 Współpraca ze Stowarzyszeniem FIGHTER

Dotarły do zarządu osiedla przemiłe podziękowania od @Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER za wsparcie letniej akcji dla naszych dzieci.

SKMBT_C36423101210320

SKMBT_C36423101210331

85. 13.10.2023 Interwencja w Komendzie Policji w sprawie plamy oleju lub ropy na dłuższym odcinku ul. Obornickiej w Złotnikach.

86. 16.10.2023 Interwencja w ZGK SL w sprawie niefunkcjonującego zaworu tzw. zdroju wodnego na boisku przy ul. Sosnowej.

87. 18.10.2023 Korespondencja w sprawie funkcjonowania osiedlowej świetlicy z Urzędem Gminy SL.

W związku z trwającą korespondencją (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/09/korespondencja-w-sprawie-lokalu-swietlicy/) oraz z zapytaniem z Urzędu Gminy z 13.10 br. (treść poniżej) nt. dalszych kroków i działań wokół funkcjonowania naszej osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym 16, zarząd osiedla wystosował niniejsze pismo do Wójta naszej Gminy.

 SKMBT_C36423101811200

Jarosław Dudkiewicz, za zarząd osiedla

Treść zapytania z UG:

Dzień dobry, nawiązując do rozmowy telefonicznej proszę o przesłanie bieżącego harmonogramu zajęć odbywających się w świetlicy pl. Grzybowy 16. Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców uciążliwości związane z funkcjonowaniem świetlicy  proszę o wskazanie, które zajęcia można  przenieść na świetlicę w Jelonku.   Pozdrawiam  Katarzyna Rajmann-Trelka

inspektor , Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego UG Suchy Las

88. 20.10.2023 Interwencja w ZGK SL na temat zerwanej siatki piłkochwytu za  jedną z bramek na boisku przy ul.  Sosnowej.

89. 31.10.2023 Dokumenty potwierdzające realizacje jednego z zadań lokalnych '2023 – na podstawie uchwały ZM nr 24/2022 z 12.09 ubr. pkt. 8/ wsparcie inicjatyw harcerskich szczepu NOMADA; warunek w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja – 2000 zł,

 

90. 02.11.2023 Ponowna interwencja w ZGK SL na temat zerwanej siatki piłkochwytu za  jedną z bramek na boisku przy ul.  Sosnowej.

91. 03.11.2023 Pismo Nadleśnictwa Łopuchówko w sprawie wycinek na terenie Góry Moraskiej z UG SL

SKMBT_C36423110316481  

92. 06.11.2023 Zgłoszenie niesprawnego oświetlenia ulicznego do UG – referat komunalny – rejon ulic Sosnowa/ Podgrzybkowa

93. 13.11.2023 MPZP – projekty rejonu Złotnik

Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  1. MPZP Złotniki – rejon ulicy Wrzosowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:
https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1748/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-wrzosowej/
  1. MPZP Złotniki – rejon ulicy Prostej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:
https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1747/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-trzecim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-prostej/
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 21 listopada 2023 r.
Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację, ile sztuk mamy wydrukować – dokumenty zostaną wydrukowane i przygotowane do odbioru w BOI) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych. 
Pozdrawiam,
Paweł Zieliński
podinspektor
Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
tel. +48 61-8926-509
e-mail: pawel.zielinski@suchylas.pl

94. 15.11.2023 Pismo do Wójta ze strony animatorki zajęć świetlicowych.

List naszej animatorki zajęć świetlicowych Joanny Bailey (@HerJoy.pl) skierowany do Wójta (dw. Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla oraz @OPS Suchy Las)

SKMBT_C36423111517030

95. 24.11.2023 Interwencja w nadleśnictwie Łopuchówko i ref. komun. w sprawie błota i braku przejścia na ciągu pieszym przez lasek przy ul.Muchomorowej w kierunku cmentarza.

 

96. 29.11.2023 Pismo do Wójta w sprawie problemów bieżących na osiedlu (sprawa ścieżki rower., linii autobus., remontów dróg, placu grzybowego, docinki drzew itp.).SKMBT_C36423112914570

97. 08.12.2023 Kolejna interwencja do ref. komun. UG w sprawie niesprawnego oświetlenia na ulicach Sosnowej i Muchomorowej.

98. 12.12.2023 MPZP Biedruska, Golęczewa/Złotkowa i Suchego Lasu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Biedrusko – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej  – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1759/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-ulic-poznanskiej-i-ogrodowej/

  1. MPZP Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1760/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-goleczewo-i-zlotkowo-teren-aktywizacji-gospodarczej/

  1. MPZP Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1761/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-rejon-ulic-polnej-mokrej-chmielnej-i-suchej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 20 grudnia 2023 r.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (…) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych. 

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. Pozdrawiam,

Paweł Zieliński, podinspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: pawel.zielinski@suchylas.pl

99. 18.12.2023 Interwencja w ZGK SL w sprawie uszkodzonej studzienki na placu grzybowym (vis a vis apteki).

100. 20.12.2023 Interwencja w UG w sprawie kierunku ustawionych luster bezpieczeństwa na ul. Sosnowej

piszę do Pana, ponieważ mam wątpliwości co do sposobu ustawienia luster na ul Sosnowej na wysokości chyba Podgrzybkowej i Pawiej.  Obecnie służą one raczej tym kierowcom , którzy jadą w stronę Złotnickiej, tylko nie bardzo wiem co ci kierowcy mają w tych lustrach zobaczyć??? przecież on mają pierwszeństwo(bo nie ma ulic po ich prawej stronie) , tak samo kierowcy wyjeżdżający z tych bocznych ulic też nie mają żadnego konfliktu z tymi jadącymi Sosnową w kierunku Złotnickiej. Chyba idea powinna być taka, że jadący Sosnową w kierunku Nektarowej powinni widzieć wyjeżdżających z tych bocznych ulic, bo powinni im ustąpić pierwszeństwa. Dodatkowo wyjeżdżający z tych uliczek na Sosnową ,mimo pierwszeństwa ,mogliby bezpieczniej wyjeżdżać na Sosnową widząc w lustrach czy ktoś nie nadjeżdża z lewej strony. Tak ja to widzę. Może jest inne uzasadnienie, chętnie wysłucham . (…)
 
Z wyrazami szacunku Sławek Michalak