INTERWENCJE/ PISMA 2023

2023

1. 02.01.2023 Nabór wniosków do Młodzieżowej Rady Wojew. Wlkp.

2. 02.01.2023 Interwencja w sprawie niesprawnego oświetlenia na Ptasim  Zaułku.

3. 04.01.2023 Interwencja w sprawie awarii sprzętu kuchennego w obrębie świetlicy

4. 05.01.2023 Zgłoszenie do Straży Gminnej problemów z niedozwolonym parkowaniem we wjazdach do prywatnych posesji na terenie placu Sokoła przy klinice weterynaryjnej.

5. 18.01.2023 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego na ulicy powiatowej (ul. Złotnicka) przy dojściu do peronów PKM-ki.

6. 18.01.2023 Zgłoszenie niebezpiecznego wychylenia się masztu flagowego na placu grzybowym do referatu komun. UG.

7. 20.01.2023 Prośba do Wójta o wyjaśnienie sytuacji zakupu fotopułapki w ramach Zadania Lokalnego '2023.   pismo do UG sprawa zakupu z ZL (fotopułapka)

8. 23.01.2023 Zgłoszenie niesprawności funkcjonowania oświetlenia ulicznego w rejonie ronda Nektarowa/ Muchomorowa.

9. 23.01.2023 Interwencja w sprawie niedziałającego ciągu lamp na ul. Kruczej (między Bocianią a Placem  Sokoła).

10. 26.01.2023 Interwencja w ZGK w kwestii docięcia przerastającej roślinności na ul. Nektarowej i Koźlarzowej.

11. 29.01.2023 Zgłoszenie do UG niesprawnej lampy na ul. Opieńkowej.

12. 04.02.2023 Interwencja w AQUANET w sprawie podejrzenia skażenia wody na przyłączu w ul. Jaskółczej.

13. 09.02.2023 Zgłoszenie do UG zarzutów co do ukierunkowania kamer modernizowanego monitoringu osiedlowego na ul. Sosnowej.

14. 14.02.2023 Interwencja w sprawie nieprzejezdności i braku przejścia (błoto) na głównej ścieżce w sąsiedzkim lasku – UG i nadleśnictwo.

15. 20.02.2023 Interwencje w UG w sprawie detali realizacji ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej – wjazdy do posesji.

16. 28.02.2023 Rozmowy z OPS w sprawie dodatkowych zajęć dla seniorów.

17. 05.03.2023 Interwencje w Straży Gminnej nt. niepoprawnego parkowania pojazdów – klientów kliniki weteryn. przy placu Sokoła.

18. 12.03.2023 Rozmowy z społka GCI i INEA nt. problemów ze światłowodem w rejonie ul. Nektarowej.

19. 15.03.2023 Zgłoszenie do UG wadliwie działającej lampy na ul. Pawiej.

20. 16.03.2023 Pismo dot. obwieszczenia o dec. środowisk. w Złotkowie.

SKMBT_C36423031610071

21. 21.03.2023 Zgłoszenie do ZGK niezabezpieczonej studzienki wodoc. na placu zabaw

22. 24.03.2023 Informacja z UG o wyłożeniu projektów MPZP rejonu Jelonka i Biedrusko

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1626/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-czwartym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

  1. MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1625/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-rejon-ulic-poznanskiej-i-ogrodowej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

23. 27.03.2023  Zgłoszenie do UG ciągu niedziałających lamp  na ul. Nektarowej.

24. 30.03.2023  Pismo Wójta w sprawie zakupu fotopułapki

Po kilkutygodniowej wymianie korespondencji z Urzędem Gminy w sprawie zakupu fotopułapki (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/zakup-fotopulapki-z-zl2023/) z tzw. Zadania Lokalnego '2023, ostatecznie otrzymaliśmy przychylne stanowisko Wójta.      Os. Grzybowe, ZĹ otniki – WieĹ , pismo 2-1

25. 31.03.2023 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

OBWIESZCZENIE_kwalifikacja wojskowa 2023

26. 03.04.2023  Zgłoszenie do UG niesprawnej lampy w  na ul. Muchomorowej.

27. 05.04.2023  Interwencja u Wójta w sprawie wykonania stanowisk postojowych przy ul. Muchomorowej w imieniu mieszkańców po zbudowaniu ścieżki rowerowej.

28. 07.04.2023 Obwieszczenie w sprawie dec. środ. Złotkowo

Obwieszczenie – Budowa centrum logistycznego oraz terminala kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Złotkowie – umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

29. 07.04.2023 Materiały wyjaśniające prawa i obowiązki jednostek pomocniczych w Suchym Lesie – po spotkaniu z sekretarzem Gminy w dniu 13.03 br.SKMBT_C36423040616480

30. 11.04.2023 Zgłoszenie uszkodzenia zabawki z placu zabaw do ZGK.

31. 13.04.2023 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie pielęgnacji nowych nasadzeń zieleni na osiedlu w związku z brązowieniem igliwia.

32. 14.04.2023 Zgłoszenie do  ref. komun. UG zdewastowanej skrzynki energetycznej na boisku przy ul. Sosnowej.

33. 18.04.2023 Pismo do Wójta z lista tematów przedstawionych na Zebranie Mieszkańców.SKMBT_C36423041816591

34. 21.04.2023 Pismo z nadleśnictwa Łopuchówko – szkodniki w lasach

1455_001-1

35. 30.04.2023 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu MPZP rejony Złotkowo-zachód

Obwieszczenie – po raz kolejny opublikowano temat zagospodarowania obszaru na północ od trasy S11 w Złotkowie

Budowa centrum logistycznego oraz terminala kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Złotkowo – część zachodnia.SKMBT_C36423050116380

36. 04.05.2023 Interwencja do  Centrum Kultury w sprawie odtworzenia malowideł gier chodnikowych dla dzieci na placu grzybowym.

37. 05.05.2023 Interwencja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w sprawie ratującego oprysku na chorującej centralnej Choinie – świerku na placu grzybowym.

38. 08.05.2023 Prośba do UG w sprawie czasu oświetlenia boiskowego ponad godz. 21.00 (po decyzji z  1.12 ubr. o skróceniu czasu oświetlenia boiska przy ul.  Sosnowej).

39. 09.05.2023 Pismo OSP Zielątkowo w sprawie Prezesa jednostki.pismo-oswiadczenie-2

40. 10.05.2023 Pismo-interpelacja w sprawie wydanych zgód na wjazdy pojazdami ciężarowymi na osiedle.

SKMBT_C36423051015220

41. 15.05.2023 Interwencja w sprawie samochodów ciężarowych na ulicach osiedla w Policji i Straży Gminnej.

42. 22.05.2023 Interwencja do ZGK w sprawie awarii instalacji wodociągowej przy placu zabaw na ul.  Sosnowej.

43. 22.05.2023 Pismo do Wójta w sprawie wsparcia warsztatów zielarskich na osiedlu. . SKMBT_C36423052214291

44. 23.05.2023 Interwencja w ZGK w sprawie uszkodzonej bramki po przeciwnej stronie placu zabaw – uszkodzony element konstrukcyjny bramki.

45. 24.05.2023 Interwencja w ZGK i UG w sprawie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach ulic Muchomorowej i Sosnowej ze Złotnicką (droga powiatowa) z powodu przerastającej roślinności.