Aktualności

Spotkanie radnych z inwestorem w sprawie MPZP w Jelonku

W nawiązaniu do toczącej się procedury

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562148999366416&id=100067139621415

wyłożenia już po raz lV-ty projektu MPZP Jelonek ( rejon Złotnicka/ Sosnowa) i toczącej się debaty publicznej w ten poniedziałek 22.05 odbyło się kolejne robocze spotkanie pomiędzy radnymi a wnioskodawcami przy udziale projektantów i p. Wójta.

Ponownie wybrzmiały wszystkie historyczne już argumenty za sposobem zagospodarowania i kwestiami skomunikowania tego terenu. Sołectwo Jelonek i Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla reprezentowani przez swych szefów, zaprezentowali argumenty mieszkańców swoich jednostek za maksymalnym uniknięciem chaosu komunikacyjnego związanego z potencjalnie zwiększonym ruchem szczególnie w rejonie ul. Sosnowej. Przypominamy, że zarząd osiedla (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/05/uwagi-do-iv-wylozenia-projektu-mpzp-jelonek/) jak również sołectwo Jelonek ponownie złożyły swoje uwagi do tego IV-tego wyłożenia projektu MPZP.

Zebrani długo dyskutowali o potencjalnych możliwościach skomunikowania tego terenu bezpośrednio do ul. serwisowej w ul. Złotnickiej. Urząd powtarza, że nie ma możliwości techniczno-formalnych co do stworzenia kolejnego pełnego skrzyżowania z tą ulicą ze względu na brak zgody gestora tej drogi – starostwa powiatowego.

Przypominamy, że Rada Gminy w październiku 2022 podjęła w tej sprawie tzw. uchwałę naprawczą, która była kompromisem poprzednich 3 wyłożeń planu gwarantującym dywersyfikacje obciążenia komunikacyjnego pomiędzy obie jednostki (do Brzozowej i do Sosnowej) oraz do ul. Złotnickiej.

Dyskusja nie zakończyła się żadnymi wspólnymi konkluzjami. Wójt może przyjąć lub odrzucić zgłaszane uwagi do końca bieżącego tygodnia. Właściciele terenu oczekują szybkiego zakończenia tej procedury, przy jak najmniejszej powierzchni obszarów wskazanych na komunikację; wielokrotnie powtarzając, że woleliby skomunikowanie tego obszaru zrobić od ul. Złotnickiej.

Jarosław Dudkiewicz, radny

Wniosek do Wójta o wsparcie zajęć zielarskich

SKMBT_C36423052214291

X LECIE Suchy Las – wschód

Dużo się działo na sobotnim festynie na pumptracku z okazji X lecia osiedla Suchy Las Wschód.

Grupa sołtysów i przewodn. zarządów osiedli wręczyła zarządowi jubilata ponad 4 metrowe drzewko Dąb Błotny…symbol siły na kolejne lata.

Nasz Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla i obaj osiedlowi radni Iwona Koźlicka i Jarosław Dudkiewicz, osiedlową reprezentacją, przekazał sąsiedzkiemu zarządowi SL Wschód na ręce przewodn. Ania Ankiewicz statuetkę symbolicznego grzyba.

Niesamowicie fajne było to popołudnie i wieczór na festynie X lecia Suchy Las – wschód…było bardzo wielu naszych mieszkańców i to nie tylko w roli widzów.

Jeszcze raz gratulacje z okazji tak fajnych 10 lat inicjatyw integracyjnych i dalszych sukcesów społecznych na rzecz lokalnej sucholeskiej społeczności.

zarząd osiedla