Aktualności

Osiedlowa choinka na placu grzybowym

Rozbiórka świątecznych dekoracji osiedlowej choinki – prośba do kierowców.

W DNIU 29 STYCZNIA (SOBOTA) W GODZINACH     08.00 – 11.00

PROSIMY O POZOSTAWIENIE WOLNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH NA PLACU GRZYBOWYM WOKÓŁ ŚWIĄTECZNEGO DRZEWKA DLA PLANOWANEJ AKCJI ROZBIERANIA NASZEJ OSIEDLOWEJ CHOINKI PRZY UŻYCIU PODNOŚNIKA.                                                                                    DZIĘKUJEMY

                                               Zarząd Osiedla    

Warsztaty z zakresu ochrony środowiska

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska – bezpłatne warsztaty
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Korzystania i Informacji o Środowisku zaprasza na warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska, które odbędą się 16 lutego, w godz. 9.00 –15.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.
Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska, przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego na adres: warsztaty@umww.pl.

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Zadanie Lokalne '2022 oraz środki z budżetu centralnego

Zgodnie z przedstawionym planem działań zarządu na 2022 rok oraz zgodnie z podjętymi decyzjami Zebrania Mieszkańców (uchwała nr 21/2021 z 16.09 ubr.) przedstawiamy oficjalnie plan wydatków na osiedlu z Zadania Lokalnego '2022.

OSIEDLE GRZYBOWE-ZL 2022

Jednocześnie przypominamy, że w centralnym budżecie Rada Gminy uchwaliła w dniu 20.12 ubr. środki na takie zadania na terenie osiedla jak:

– realizacja technicznych elementów wyposażenia ulic w ramach działań tzw. „uspokojenia ruchu” na osiedlu – kwota 180 tyś zł;

– działania analityczno-projektowe i realizacja modernizacji kanalizacji deszczowej ulic Sosnowa i Muchomorowa (przeciwdziałanie nawałnicowemu zalewaniu posesji) – kwota 100 tyś zł;

– pierwszy etap prac przy zagospodarowaniu polany pod lasem – kwota 50 tyś zł;

– kolejne działania związane z nasadzeniami na terenie placu Sokoła – kwota 40 tyś zł;

J.Dudkiewicz

zarząd osiedla – przewodniczący