Aktualności

Harcerze na osiedlu

Podsumowań kończącej się kadencji zarządu 2019-2024 – ciąg dalszy. Dzisiaj o naszych harcerzach, którzy w trakcie różnych pandemicznych perturbacji znaleźli swe miejsce na grzybowym.

Był początek roku 2021 i niewinne moje spotkanie z naszą mieszkanką pwd. Kinga Guźniczak z Harcerski Szczep Harcerski „Nomada” , który nie mógł ze względów pandemicznych znaleźć nowej siedziby.

W tym samym czasie nasz zarząd szukał kolejnych form zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Znaleźliśmy się w naszej świetlicy, tym bardziej, że duża część zuchów i harcerzy to nasi najmłodsi mieszkańcy. I tak się zaczęło przy niesamowitej inwencji prowadzących druhów (dzisiaj dh. Patrycja Wachowiak i dh. Michał Matyszczak ).

Szczep stał się ważnym elementem życia społeczno – integracyjnego na osiedlu. To już rozpoczęty czwarty sezon współpracy zarówno na rzecz dzieci młodszych, zuchów jak i starszych harcerzy.

Mamy w planach dalej wiele wspólnych inicjatyw jak Sprzątanie Świata w kwietniu na polanie pod lasem czy udział w festynie 1 czerwca – już wspólnie ZAPRASZAMY a naszym harcerzom dziękujemy za dotychczasową współpracę, na którą liczymy także w kolejnej kadencji Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla 2024-2029.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu

Wolontariusze na osiedlu – podziękowania

Kończąca się kadencja naszego samorządu (2019 – 2024) na osiedlu nasuwa szereg podsumowań. Na pewno należą do nich także PODZIĘKOWANIA dla tak wielu wolontariuszy, którzy włączali się w rozliczne aktywności integracyjne w trakcie inicjatyw naszego zarządu.

Chcemy bardzo podziękować Bożence z Nektarowej, Dorocie i panu Bronkowi (ognisko) z Kurkowej; naszym harcerzom Patrycji, ….Remigiuszowi i tak wielu młodym pomocnikom jak Kornelia z Żurawiej, Agnieszka z Muchomorowej czy Soni (na zdj.) z Sosnowej i jeszcze wielu innym którzy bezinteresownie pracowali na rzecz naszej lokalnej społeczności. Darczyńców było w tym czasie wielu i to takich jak pp Siódmiakowie z Muchomorowej czy użyczający swój transport (Maciej z Ptasiego, Paweł z placu grzybowego czy Michał z Opieńkowej), były też wyrazy wsparcia materialnego naszych mieszkańców. Wielkie podziękowania należą się Mateuszowi z Żurawiej za niesamowitą inicjatywę minipracowni komputerowej w naszej świetlicy a przy tej okazji naszej nowej społeczniczce Paulinie z Przepiórczej, angażującej się w prace informatyczne na rzecz seniorów. Trzeba także zauważyć i podziękować p. Waldkowi regularnie profesjonalnie dokarmiającemu ptaki na zbiornikach w lasku. Chcemy tu także podziękować Bogdanowi czy Wojtkowi z Borowikowej i Grzegorzowi z Sosnowej (stowarzyszenie LOKALNI), którzy w tej kadencji rozwieszali budki dla ptaków; tu wspomnijmy też czterech mieszkańców u których zawisły budki dla jerzyków.

Nieocenione przysługi naszej lokalnej społeczności dała Monika ze Smardzowej, która jest autorką większości okazjonalnych plakatów w naszych gablotach, czy Kasia i Michał z Opieńkowej, Andrzej z Koźlarzowej. Wielu mieszkańców okazało ciepłe serca w okresie pandemii czy przy pomocy nowym ukraińskim sąsiadom jak p. Walentyna z Sosnowej czy Jola z Przepiórczej albo Łukasz z Pieczarkowej…można by wymieniać tu wielu.

Dziękujemy za tą budującą prospołeczną postawę wszystkim, którzy w ten sposób budują także naszą grzybową tożsamość Ludzi Dobrej Woli.

Warto angażować się dla takiej społeczności. Wierzymy, jako członkowie ustępującego zarządu, że kolejny skład wybranego lokalnego samorządu będzie kontynuował to dzieło.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla kadencji 2019-2024

Sprawa funkcjonowania świetlicy przy Placu Grzybowym

Odpowiedź zarządu osiedla na zaproszenie UG na spotkanie w sprawie funkcjonowania osiedlowej świetlicy przy Placu Grzybowym nr 16.

 

SKMBT_C36424021611050