Pisma i interwencje w roku 2024

02.01.2024 Interwencja w ref. komun. w sprawie prawidłowości ustawienia tzw.luster bezpieczeństwa na ulicy Sosnowej oraz braku lustra na ul. Sowiej/ Muchomorowej.

02.01.2024 Obwieszczenie Wójta w sprawie wyłożenia projektu MPZP w Złotkowie (rejon bocznicy kolejowej).

 

08.01.2024 Uwagi do  Urzędu Gminy w sprawie możliwości realizacji przejścia dla pieszych w ul. Muchomorowej (Gołąbkowa / Sowia) oraz w spr. braku odpowiedzi na pismo z 29.11 ubr.

10.01.2024 Pismo – obwieszczenie Wojewody  Wielkopolskiego o Kwalifikacji Wojskowej w 2024r.

OBWIESZCZENIE_kwalifikacja wojskowa 2024 r.

15.01.2024 Interwencja w Urzędzie Gminy w sprawie nieporządków wokół tzw. punktów zbiórki rzeczy na rzecz PCK na osiedlu.

19.01.2024 Interwencja w Urzędzie Gminy w sprawie odśnieżania fragmentu drogi dojazdowej przy ul. Muchomorowej 7.

23.01.2024 Interwencja w Urzędzie Gminy i Zakładzie Komunikacji Publicznej w sprawie zgłaszanych uwag mieszkańców o zachowaniach kierowców autobusów linii nr 901 przejeżdżających ulicami Sosnową, Jaskółczą i Muchomorową na osiedlu.

Pismo od mieszkanki:

Dzień dobry,
byłam dziś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, jadący z górki ul. Jaskółczą (czyli w kierunku z Sobieskiego do Złotnik) autobus 901, nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi wyjeżdżającemu z ul.Przepiórczej (Honda, combi, z bagażnikiem-„pudłem” na dachu). Na szczęście samochód poczekał aż autobus przejedzie.
 
Niestety podobne sytuacje mają miejsce codziennie. Słyszę od sąsiadów mieszkających na Przepiórczej i przecinających kilka razy dziennie skrzyżowanie z Jaskółczą. Dopóki jest to samochód, niebezpieczeństwo istnieje, ale nie jest najwyższe – gorzej gdy mówimy o dziecku na rowerze lub hulajnodze itd.
Proszę zwrócić też uwagę, że na ul. Przepiórczej i Żurawiej nie ma chodnika, nie ma też przejść dla pieszych na ul. Jaskółczej aby piesi z Żurawiej czy Przepiórczej lub z domu nr 1 przy ul. Jaskółczej mogli bezpiecznie przejść przez ul. Jaskólczą. A część kierowców autobusu 901 niestety ani nie respektuje zasady „prawa wolna” ani nie przepuszcza pieszych chcących przejść prze ulicę.
 
Piszę część, gdyż widzę, że jest przynajmniej jeden kierowca, który jeździ bardzo ostrożnie i przepuszcza zarówno pojazdy z prawej, jak i pieszych, jeździ ostrożnie zdając sobie sprawę że jeździ uliczką osiedlową pomiędzy domami.
 
Nie wiem czy autobusy mają z przodu kamerę i czy mogą Państwo zweryfikować sobie to zajście z dziś.
Lub czy istnieje jakaś inna metoda abyście Państwo zweryfikowali i uwierzyli nam mieszkańcom, jak kierowcy autobusu łamią zasady ruchu obowiązujące na osiedlu.
 
Apeluję o przypomnienie WSZYSTKIM kierowcom 901 zasad ruchu obowiązujących na osiedlu grzybowym, oraz uświadomienie im, że nie zawsze „większy ma rację”, a w zderzeniu z autobusem, dziecko wyjeżdżające z uliczki na rowerze (i mające pierwszeństwo) nie ma szans.
 
ps. mnie z kolei autobus niedawno prawie staranował, gdy jechałam autem pod górkę Jaskółczą od Muchomorowej, a autobus jechał z górki, środkiem i zupełnie zignorował tą mini zatoczką, którą na potrzeby autobusów specjalnie wybudowano (na potrzeby mijania się) na przeciwko budynku Jaskółcza 2. Musiałam uciec na chodnik by uniknąć zderzenia. Niestety, z powodu choroby dziecka nie miałam wtedy czasu napisać maila ze zgłoszeniem tego zdarzenia.
(…)
Proszę aby Urząd Gminy oraz Zarząd Osiedla skutecznie zajęli się sprawą, doprowadzili do weryfikacji istnienia sytuacji takich jak wyżej opisane, wyciągnięcia konsekwencji wobec kierowców łamiących zasady ruchu, oraz do zmiany sposobu jazdy kierowców na terenie osiedla Grzybowego.
 
(dane nadawcy tylko do wiadomości zarządu)
 

23.01.2024 Interwencja w UG  sprawie bezpłatnych przejazdów w okresie smogu.

Prawdopodobnie zima jeszcze nie odpuści, a w styczniu mieliśmy kilkanaście dni jej ostrego wymiaru. Niestety wiązało się to z fatalnie zalegającym smogiem, również nad Suchym lasem, którego m.in. czujniki na osiedlu (https://grzybowe.aqi.eco/pl) wyłapywały jako maksymalne poziomy zagrożenia zdrowia i życia. Wiele osób zgłaszało się do niżej podpisanego oraz zarządu osiedla, prowadziły polemikę na forach internetowych czy w takich okresach nie można by uruchomić darmowej komunikacji publicznej. Sprawa ta stała się także przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy SL w dniu 23 stycznia br.
Jak wyjaśnił kierownik ref. komun. UG p. Damian Torba takie regulacje już istnieją: tj. uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy na liniach ZTM w Poznaniu obowiązujące od 29 grudnia 2023 r. jak w tabeli :
SKMBT_C36424013014500
Jarosław Dudkiewicz, radny Gminy Suchy Las
przewodniczący komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy Suchy Las,
klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las

05.02.2024 Interwencyjne uzgodnienie robót z UG i ZGK – kontynuacja realizacji postulatów wymiany zdewastowanej nawierzchni i obniżania krawężników w rejonie przejść dla pieszych.

14.02.2024 Wyjaśnienia stanu uzgodnień aktualizacji umów przyłączeniowych do mieszkań i domów na osiedlu z AQUANET.

20.02.2024  Wyjaśniająca interwencja w ZGK SL nt. czyszczenia pojemników – kontenerów na śmieci.

28.02.2024  Ustalenia z ref. komunalnym nt. wycinki i docinki zniszczonych krzaków w rejonie skrzyżowania ul. Koźlarzowej i Kurkowej oraz przy placu grzybowym i Pieczarkowej.

01.03.2024 Konsultacje w Urzędzie Gminy nt. problemu geometrii ulicy i miejsca postojowego na ul. Żurawiej oraz propozycji powstania dodatkowych stanowisk parkingowych na ul. Kurkowej (wniosek do Zadania Lokalnego).

08.03.2024 Przegląd stanu nawierzchni boiska przy Sosnowej z urzędnikiem UG – wskazanie miejsc wymagających napraw.

08.03.2024 Zgłoszenie do ref. komunalnego UG nieczynnych lamp oświetlenia publicznego na ulicach Żurawiej i Pieczarkowej.

11.03.2024 Kolejna interwencja w AQUANET w sprawie realizacji nowych umów przyłaczeniowych wod. – kan. dla mieszkańców

14.03.2024 Pismo Wójta w sprawie ograniczenia działalności świetlicy przy Placu Grzybowym  0244_001

19.03.2024  W nawiązaniu do zaskakującej decyzji Wójta – ograniczającej znacznie działalność świetlicy – złożonej w piśmie do naszego zarządu i Rady Gminy w dniu 14.03 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/03/pismo-wojta-w-sprawie-osiedlowej-swietlicy/), samorząd osiedla przedłożył stosowną odpowiedź zarówno do Urzędu Gminy jak i do Rady Gminy.  SKMBT_C36424031912500

20.03.2024 Pismo Sekretarza Gminy w sprawie organizacji pracy świetlicy w okresie wyborczym.

Szanowni Państwo
zarządcy i opiekunowie nieruchomości gminnych, w których mieszczą się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych,
 1. Na dzień 7.04.2024 r. zarządzone zostały wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), natomiast na dzień 21.04.2024 r. planowane jest ponowne głosowanie w wyborach na Wójta Gminy Suchy Las – tzw. II tura wyborów (w razie zaistnienia konieczności). W związku z tym, w dniach 6.04-8.04. i ewentualnie 20.04.-22.04. (II tura wyborów) obiekty (pomieszczenia), w których przewidziane są siedziby obwodowych komisji wyborczych są przeznaczone wyłącznie na cele związane z przeprowadzaniem głosowania.
 2. Urządzenie lokali przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las we współpracy z pracownikami ZGK Suchy Las Sp. z o.o. planowane jest na czwartek (4.04.) oraz piątek (5.04.). Z przyczyn organizacyjnych przygotowanie lokalu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Suchym Lesie (siedziba CKiBP w Suchym Lesie) planowane jest na sobotę (6.04.).
Wstępnie zaplanowano następujący harmonogram prac:
 1. a) czwartek (4.04.) lokale: Dom Osiedlowy w Biedrusku, Świetlica wiejska w Golęczewie, Remiza OSP w Suchym Lesie oraz Świetlica wiejska w Złotnikach – Osiedle;
 2. b) piątek (5.04) lokale: Filia CKiBP w Chludowie – tzw. Stary Bar, świetlica osiedlowa w Złotnikach – Os. Grzybowe, pomieszczenia SP 2 w Suchym Lesie:
 3. c) sobota (6.04.): CKiBP w Suchym Lesie.
 1. W kwestii dokładnych godzin prac przygotowawczych lokali wyborczych skontaktują się z Państwem pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las.
 2. W obiektach i w dniach, o których mowa w pkt 2 również nie mogą odbywać się cykliczne zajęcia, spotkania, itd.
 3. W przypadku wystąpienia tzw. II tury wyborów Wójta Gminy Suchy Las wyposażenie lokali wyborczych winno zostać przez Państwa zabezpieczone i bezpiecznie przechowane do dnia 21.04.2024 r. (m.in. godło, urny, sukna, stanowiska do głosowania, itd.).
 4. W okresie pomiędzy 10.04. – 17.04.br. obiekty/ pomieszczenia przeznaczone na siedziby obwodowych komisji wyborczych mogą być wykorzystywane zgodnie ze swoim standardowym przeznaczeniem.
 5. W dniach 18.04 – 19.04.br. planowane jest urządzanie lokali na potrzeby ewentualnej II tury wyborów Wójta Gminy Suchy Las i wówczas w tych miejscach nie mogą odbywać się cykliczne zajęcia, spotkania, itd. W kwestii dokładnych godzin prac przygotowawczych lokali wyborczych na II turę wyborów skontaktują się z Państwem pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las.
 
Ponadto, na dzień 9.06.2024 r. Prezydent RP zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, proszę o rozważanie, czy w Państwa obiektach istnieje możliwości przechowania wspomnianego wyposażenia lokali wyborczych do czasu wyborów europejskich? Przechowanie wyposażenia w Państwa obiektach pozwoliłoby na ograniczenie kosztów i potrzebnego czasu w zakresie urządzania lokali wyborczych.
Jednocześnie proszę uwzględnić, że obiekty przez Państwa zarządzane w dniach 6.06. – 10.06.br. będą wykorzystywane na cele wyborcze (6.06. – 7.06.br. planowane jest urządzanie lokali wyborczych).  
 W razie pytań pozostaję do dyspozycji
Z wyrazami szacunku
Marcin Kołodziejczak
Sekretarz Gminy Suchy Las
tel. 618926288
e-mail: marcin.kolodziejczak(at)suchylas.pl

22.03.2024 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie kondycji drzewek na terenie publicznym na ul. Koźlarzowej; propozycja zmian.

25.03.2024 Interwencja wyjaśniająca po sesji Rady Gminy w sprawie uruchomienia zwiększonych możliwości  sieci światłowodowej rejonu ul. Nektarowej po zbudowaniu modułu rdzeniowego na ul. Nektarowej / Sowiej.

26.03.2024 Interwencja w Straży Gminnej w sprawie niebezpiecznego miejsca na chodniku w rejonie zniszczonego płotu przy ul. Nektarowej.

28.03.2024 Interwencja w ref. komun. UG i ZGK SL w sprawie niesprawnej i niebezpiecznej studzienki kanalizacyjnej na Placu Grzybowym.

28.03.2024 Interwencja w imieniu grupy mieszkańców do Straży Gminnej w sprawie nieporządków na terenie publicznym w sąsiedztwie prowadzonej budowy Nektarowa/ Muchomorowa.

29.03.2024 Wyłożenie projektów MPZP rejonu Suchego Lasu i Golęczewo/ Złotkowo

Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
MPZP Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:
MPZP Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 2 kwietnia 2024 r.
(…)
Z wyrazami szacunku
Barbara Rybarczyk
podinspektor
Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
 

04.04.2024 Pismo zarządu do Wójta w sprawie osiedlowej świetlicy

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie ograniczenia działalności osiedlowej świetlicy (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/03/stanowisko-zarzadu-osiedla-dot-ograniczenia-dzialan-swietlicy/) i podjętej uchwały RG nr LXVIII/797/24 z dnia 21.03 br. na wniosek Wójta; zarząd osiedla przedłożył pismo z prośbą o praktyczne wyjaśnienia Urzędu przed planowanym ostatnim zebraniem zarządu osiedla (12.04 br.).
Agenda tego zebrania będzie przewidywać kwestie reorganizacji działalności społeczno-integracyjnej na osiedlu, dopasowującej grafik stałych zajęć do zmniejszonych możliwości lokalowych naszej świetlicy od dnia 1 maja br.
SKMBT_C36424040415510

08.04.2024 Interwencja do Urzędu Gminy (ref. komunalny) w sprawie złej kondycji 3 nasadzeń drzewek z 2023 r. na skwerze u zbiegu Żurawiej i Jaskółczej.

12.04.2024 Odpowiedź Wójta na pisma zarządu z 19.03 i 4.04 br. w sprawie funkcjonowania świetlicy przy Placu Grzybowym nr 16.

document UG 11.04.2024

13.04.2024 Zgłoszenie stanu zagrożenia połamanymi konarami dużych drzew w przyosiedlowym lasku przy ul. Szkółkarskiej – interwencja jednostek OSP.

17.04.2024 Zgłoszenie niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Złotnickiej / Krzemowej – AQUANET i UG

18.04.2024 Wyjaśnienie kwestii długości czynnego oświetlenia na boisku przy ul. Sosnowej z ref. komun. UG – propozycja skrócenia czasu z 24.00 do 22.30.

19.04.2024 Prośba mieszkańca posesji z ul. Maślakowej w kwestii wyłożenia plandeka maskującą ogrodzenia od strony boiska sportowego. Uzgodnienie z ref. komun. UG.

25.04.2024 Procedury MPZP Złotkowa, Golęczewa i Złotnik (Plac Sokoła).

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulic Szosy Poznańskiej, Golęczewskiej i Poznańskiej

ogłoszenie znajduje się pod linkiem -> LINK

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Plac Sokoła

ogłoszenie znajduje się pod linkiem -> LINK

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Sobockiej

ogłoszenie znajduje się pod linkiem -> LINK

Szczegóły znajdą Państwo w treści ogłoszeń, do których kierują powyższe linki oraz w załącznikach do tej wiadomości.

(…)

Z wyrazami szacunku

Barbara Rybarczyk

podinspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-504

e-mail: barbara.rybarczyk@suchylas.pl

30.04.2024 Kolejna interwencja w sprawie nieczynnego wieczornego oświetlenia na boisku przy ul. Sosnowej z ref. komun. UG.

06.05.2024 Interwencja w UG (ref. komun.)  sprawie nieprawidłowego zawieszenia osłony nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Sosnowej.

06.05.2024 Pismo do Wójta w sprawie braku możliwości przeniesienia części zajęć świetlicowych do wskazanej lokalizacji przy ul. Nektarowej.

  SKMBT_C36424050613090

06.05.2024 Problematyka „piknikowych porządków” na terenie Placu Grzybowego, boiska przy Sosnowej i niektórych miejscach osiedla.

07.05.2024 Prośba – propozycja Sucholeskiego Stowarzyszenia Sportowego FIGHTER w sprawie letnich zajęć w naszej świetlicy na Placu grzybowym.

SKMBT_C36424050711311

09.05.2024 Pismo do UG  o „otwartych” tematach interwencyjno-inwestycyjnych na osiedlu na koniec kadencji zarządu osiedla 2019-2024

SKMBT_C36424051314110

13.05.2024 Odpowiedź Wójta na pismo zarządu z 4.05 br. w sprawie funkcjonowania świetlicy

SKMBT_C36424051315261

16.05.2024 Interwencja w ZGK w sprawie docięcia roślinności tzw. klinów widoczności w rejonie skrzyżowań ul. Złotnickiej z ulicami Sosnowa i Muchomorowa

 

20.05.2024 W nawiązaniu do informacji o przystąpieniu do sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Placu Sokoła; https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/05/plac-sokola-co-dalej-z-zagospodarowaniem-tego-obszaru/ ; przekazujemy dokument złożony do tej procedury do Wójta Gminy Suchy Las.

SKMBT_C36424052109170

21.05.2024 Interwencja w ref. komunalnym UG w sprawie funkcjonowania oświetlenia boiska oraz tzw. zdroju wodnego przy placu zabaw.

23.05.2024 Uzgodnienia z ref. komun. co do uzgodnienia lokalizacji zdroju wodnego oraz kwestie przeglądowe na boisku i placu zabaw (stan nawierzchni boiska, drewn. wiaty zadasz., odmalowanie ławek i tyrolki, przerastające korzenie w piasku, stan zadaszeń siedzisk).

27.05.2024 Prośba do pracowników ZGK o dokoszenie niebezpiecznego skrzyżowania ulic Słoneczna i Złotnicka (problem klina widoczności);

 

Edytuj

29.05.2024 Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”

SKMBT_C36424052814140

04.06.2024 Interwencja w ZGK SL w sprawie uszkodzeń ponawałnicowych oberwanej studzienki na ul. Opieńkowej / Koźlarzowej

07.06.2024 Odpowiedzi Urzędu Gminy z 04.06 (wpływ 07.06) na bieżące pisma interwencyjne zarządu. Odpowiedzi (dotarły 07.06 br.) Urzędu Gminy na wnioski interwencyjne zarządu z dnia 11.03 i 09.05 br. ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/zarzad-osiedla…/).

Odpowiedzi dotyczą próśb samorządu osiedla o decyzje i rozwiązania bieżących zgłaszanych kwestii, ujętych jako lista tematów w toku z końcem mijającej kadencji (2019-2024).

SKMBT_C36424061113580

17.06.2024 Uzgodnienia w sprawie przeniesienia zdroju wodnego na boisku – z UG ref. komun.

21.06.2024 Obwieszczenie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – konsultacje społeczne od 28.06 do 13.08 br.

22.06.2024 Wniosek Przedszkola z Suchego Lasu do Zadania Lokalnego '2025

24.06.2024 Interwencja w UG sprawie oświetlenia boiskowego przy ul. Sosnowej

27.06.2024 Wniosek Rady Rodziców SP nr 1 do Zadania Lokalnego '2025 SKMBT_C36424062609020

28.06.2024 Zgłoszenie nieporządków przy pojemnikach PCK na osiedlu (ref. komun. UG)

28.06.2024 Rozmowy w UG i uzgodnienia w sprawie niebezpiecznego przejścia  przez tory w ciągu  ul. Złotnickiej.

30.06. 2024 Wnioski do ZL '2025 w sprawie wyposażenia świetlicy oraz zajęć lekkoatletycznych na boisku.

03.07.2024 Interwencje w sprawie nieczytelnego oznakowania tablic ulicznych.

05.07.2024 Rozmowy interwencyjne z UG po sesji RG (26.06 br.)w sprawie kolejnego zalewania posesji przy ul. Sosnowej 31 do 39.

10.07.2024 Interwencja w ZGK SL w sprawie zepsutej deszczownicy przy boisku na ul.  Sosnowej

12.07.2024 Pismo UG w sprawie wysokości środków przeznaczonych na Zadanie Lokalne '2025 dla Osiedla Grzybowego.  SKMBT_C36424071214030

16.07.2024 Interwencje i rozmowy z sucholeska Policja nt. kolejnych aktów kradzieży kół zaparkowanych pojazdów na ulicach osiedla.

18.07.2024 Interwencyjne zgłoszenie w sprawie zagrożenia opadających konarów uschniętego drzewa przy ul. Muchomorowej (do ref. komun. UG).

19.07.2024 Pisma w sprawie osiedlowej świetlicy (do Wójta G. Wojtery i Rady Gminy)

SKMBT_C36424071913180