PLIKI DO POBRANIA

  1. NTPP Obwieszczenie_o_4_wylozeniu_projektu_zmian.doc
  2. NTPP_projekt_uchwaly.pdf
  3. NTPP_zalacznik_graficzny.pdf
  4. NTPP_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
  5. NTPP_Zmieniany_plan_mpzp_z_2003_r.doc
  6. Pismo Uwagi do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
  7. Petycja do Rady Gminy Suchy Las

8. Projekt zmiany Studium o kierunkach rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las- do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze.

  • Prognoza oddziaływania na środowisko ( projekt zmiany studium)

PONS gminy Suchy Las_tekst_11_08_2011

Suchy Las_prognoza_rysunek_11_08_2011

  • Projekt zmiany Studium

A. Rysunek Uwarunkowania SUiKZP Suchy Las opinie_uzgodnienia

A. Rysunek Uwarunkowania SUiKZP Suchy Las opinie_uzgodnienia

B. Rysunek Kierunki SUiKZP Suchy Las opienie_uzgodnienia

1. Tekst Uwarunkowania SUiKZP Sucy Las opinie_uzgodnienia

2. Tekst Kierunki SUiKZP Suchy Las opinie_uzgodnienia

9. Interpelacja radnego Krzysztofa Pilasa SKMBT_42111091307510

10. Odpowiedź na interpelację SKMBT_42111091307520

Obwieszczenie Wójta – Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

  1. część A Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – tekst

http://bip.suchylas.pl/bipfile/2267/0.html  

2. część A Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – rysunek

http://bip.suchylas.pl/bipfile/2267/1.html  

3. Część B Kierunki zagospodarowania przestrzennego – tekst

http://bip.suchylas.pl/bipfile/2267/2.html 

4. Część B Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek

http://bip.suchylas.pl/bipfile/2267/3.html 

5. Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst

http://bip.suchylas.pl/bipfile/2267/4.html 

6. Prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek

 http://bip.suchylas.pl/bipfile/2267/5.html

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 2 września 2009 uchwała

1. załącznik nr 1Studium

2. załącznik nr 2 pobierz       

3. załącznik nr 2a pobierz

4. załącznik nr 3 pobierz

5. załącznik nr 4 pobierz

Prezentacja firmy DHV ” Koncepcja uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego ” 18.04.2013 r. pobierz