Uchwała nr 2/2009

Uchwała nr 2/2009

Zebrania osiedlowego mieszkańców Osiedla Grzybowego
z dnia 30 września 2009r.

 Na podstawie § 2 pkt 3 Uchwały nr XXVI/223/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia
30 października 2008r. w sprawie priorytetu lokalnego, Zebranie osiedlowe, jako priorytet lokalny na rok 2010, z zatwierdzonych przez Wójta trzech propozycji:

  1. Zainstalowanie monitoringu wizyjnego na Osiedlu Grzybowym
  2. Budowa portalu internetowego społeczności Osiedla Grzybowego i jego administracja
  3. Renowacja zieleni na Placu Grzybowym,

wybiera dwa zadania opisane w punktach 1  i  2.

Przewodniczący Zebrania osiedlowego

Krzysztof Gorczyński